Metodik prevence

Prevence na ZŠ Žarošice 

 

Metodik prevence - pan učitel Grufík konzultace - pondělí 12:15 - 12:45 ; čtvrtek 13:15 - 13:45
Výchovná poradkyně - paní učitelka Kobzinková konzultace - čtvrtek  9:40 - 10:25 hod a 13:15 - 14:00 hod (pro rodiče)
 
V jaké situaci se na nás můžeš obrátit?  
pokud máš pocit, že Tobě nebo kamarádovi někdo ubližuje (nadávky, urážky, bití...), třeba i přes telefon, Facebook, ...  
- pokud se ve škole snažíš, ale přesto se Ti nedaří  
- pokud máš problém se závislostí (např. na mobilním telefonu, počítači,...), s návykovými látkami (cigarety, alkohol, marihuana, taneční drogy, ...)  
- nebo s čímkoli si nevíš rady  
 
Jak se na nás obrátit?  
- osobně  
- prostřednictvím schránky důvěry  
prostřednictvím elektronické žákovské knížky (Školaonline) 
 
Kam se ještě můžeš se svými problémy zcela anonymně obrátit? 

Linka bezpečí 800 155 555 

Linka důvěry Hodonín 518 341 111 

Spondea Brno (násilí na dětech) 541 213732 

Sdružení Linka bezpečí 116 111