Rozvrh hodin

Aktuální rozvrhy tříd pro školní rok 2022/2023.

1.A

Třídní učitel: 
Sobotková Alice, Mgr.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
PondělíČJMČJPRV
ÚterýČJMTVČJ
StředaČJMPRVHV
ČtvrtekČJMČJTVPAJ
PátekČJMVV

1.B

Třídní učitel: 
Šaňková Veronika, Mgr.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
PondělíČJMPRVTV
ÚterýČJMVV
StředaČJMTVČJ
ČtvrtekČJMPAJČJHV
PátekČJMPRVČJ

2.třída

Třídní učitel: 
Beláková Darja, Mgr.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
PondělíČJMPRVČJ
ÚterýČJTVMČJ
StředaČJMPAJČJHV
ČtvrtekČJTVMČJ
PátekČJMPRVVVVV

3.A

Třídní učitel: 
Hečová Kristina, Mgr.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
PondělíČJMTVČJAJ
ÚterýČJHVMČJ
StředaČJMPRVČJVV
ČtvrtekČJAJTVM
PátekČJMAJPRVČJ

3.B

Třídní učitel: 
Svobodová Iveta, Mgr.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
PondělíČJTVMPRVČJ
ÚterýČJMVVAJ
StředaČJMPRVČJTV
ČtvrtekČJMAJČJ
PátekMČJAJČJHV

4. třída

Třídní učitel: 
Dufková Michaela, Mgr.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
PondělíČJMTVAJ/AJČJ
ÚterýČJMČJVLHV
StředaČJAJ/INFAJ/INFPŘVM
ČtvrtekČJMVVČJTV
PátekČJVLAJ/AJMČJ

5. třída

Třídní učitel: 
Mlčoušková Jana, Mgr.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
PondělíČJMMTVPŘV
ÚterýVVVVČJVLAJ
StředaČJMAJMČJ
ČtvrtekMČJČJVLAJ
PátekČJTVPŘVINFHV

6.A

Třídní učitel: 
Škrobáková Michaela, Mgr.,
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
PondělíMČJAJSHOV
ÚterýFYZDVVTV/VVČJTV/HV
StředaZEMAJMČJ
ČtvrtekAJMINFČJM
PátekDČJZEFYZTV/VVTV/HV

6.B

Třídní učitel: 
Ivana Štefková, Mgr. et Bc.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
PondělíDMČJAJFYZ
ÚterýČJAJMTV/VVZETV/HV
StředaDČJSHMINF
ČtvrtekČJAJVVMFYZ
PátekMZEČJOVTV/VVTV/HV

7.třída

Třídní učitel: 
Mrskoš Michal, Mgr.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
PondělíMDOVČJNJ
ÚterýČJMAJTV/HVFYZTV/HV
StředaAJMDČJNJZE
ČtvrtekPČ/PČPPFYZČJAJ
PátekINFZEVZMTV/VVTV/VV

8. třída

Třídní učitel: 
Kobzinková Marcela, Mgr.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:10 - 13:55
8
14:05 - 14:50
PondělíZENJ/RJMČJTV/HV
ÚterýFYZČJAJ/INFAJ/INFTV/VVKAJ/KPKAJ/KP
StředaCHČJMZENJ/RJ
ČtvrtekČJAJ/AJFYZMDTV/VV
PátekCHAJ/AJMTV/HVOV

9.A

Třídní učitel: 
Mokrý Petr, Mgr.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:10 - 13:55
8
14:05 - 14:50
PondělíINFČJSVSAJFYZTV/HV
ÚterýMKAJCHČJTV/HVNJ/RJ
StředaMAJSM/SČJZEDCH
ČtvrtekMNJ/RJAJČJTV/VV
PátekČJMDTV/VVSM/SČJZE

9.B

Třídní učitel: 
Grufík Kamil, Mgr.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:10 - 13:55
8
14:05 - 14:50
PondělíČJFYZMZETV/HV
ÚterýAJCHČJKAJTV/HVNJ/RJINF
StředaMZESM/SČJDČJ
ČtvrtekAJČJNJ/RJMMTV/VV
PátekAJCHDTV/VVSM/SČJSVS