Rozvrh hodin

1.třída

Třídní učitel: 
Nováková Kristýna, Mgr.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
PondělíČJMPRVČJTV
ÚterýČJMČJPAJ
StředaČJMTVHV
ČtvrtekMČJPRVČJ
PátekČJMVV

2.A

Třídní učitel: 
Hečová Kristina, Mgr.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
PondělíČJMČJTV
ÚterýČJMHVČJPRV
StředaČJPAJM
ČtvrtekČJTVMČJPRV
PátekČJMČJVVVV

2.B

Třídní učitel: 
Svobodová Iveta, Mgr.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
PondělíČJMTVČJ
ÚterýČJPAJMVVVV
StředaČJMČJPRV
ČtvrtekČJMČJHV
PátekČJMTVPRVČJ

3. třída

Třídní učitel: 
Šaňková Veronika, Mgr.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
PondělíČJMAJPRV
ÚterýČJTVMHVČJ
StředaČJMPRVAJČJ
ČtvrtekMČJTVAJČJ
PátekČJMČJVV

4. třída

Třídní učitel: 
Sobotková Alice, Mgr.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
PondělíČJTVMPŘVHV
ÚterýČJMČJAJVLINF
StředaČJMČJTVAJ
ČtvrtekČJMAJČJVV
PátekČJMČJVL

5. třída

Třídní učitel: 
Hrubá Lucie, Mgr.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
PondělíPŘVČJMVLAJ/INF
ÚterýMAJ/AJČJHVTV
StředaČJČJAJ/AJMPŘV
ČtvrtekMAJ/INFMTVČJ
PátekČJČJVLVVVV

6.třída

Třídní učitel: 
Mrskoš Michal, Mgr.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
PondělíMFYZČJINFDZE
ÚterýČJVVTV/VVMTV/VVAJ
StředaČJAJMZEFYZ
ČtvrtekDMČJOVTV/HVTV/HV
PátekMSHČJAJ

7.třída

Třídní učitel: 
Kobzinková Marcela, Mgr.,
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
PondělíZEMDČJVZINF/PČ
ÚterýRJ/NJČJTV/VVAJ/AJTV/VV
StředaČJ/PPAJ/AJMZEINF/PČFYZ
ČtvrtekAJ/AJRJ/NJMČJ/PPHVHV
PátekČJDOVFYZM

8.A

Třídní učitel: 
Mokrý Petr, Mgr.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:10 - 13:55
8
14:05 - 14:50
PondělíINFČJMAJRJ/NJ
ÚterýDMČJTV/HVCHAJTV/HV
StředaMZEFYZČJOV
ČtvrtekRJ/NJKAJKPAJCH
PátekZEFYZMTV/VVTV/VVČJ

8.B

Třídní učitel: 
Grufik Kamil, Mgr.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:10 - 13:55
8
14:05 - 14:50
PondělíČJDZECHMRJ/NJ
ÚterýMKAJKPTV/HVAJOVTV/HV
StředaAJMČJFYZ
ČtvrtekRJ/NJČJAJZEINFM
PátekCHČJTV/VVTV/VVFYZ

9. třída

Třídní učitel: 
Štefková Ivana, Mgr. et. Bc.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:10 - 13:55
8
14:05 - 14:50
PondělíDAJČJČJMCH
ÚterýKAJRJ/NJMTV/HVAJSVSTV/HV
StředaAJSMZEČJINF
ČtvrtekCHFYZDMSČJRJ/NJ
PátekČJMTV/VVTV/VVZE