Rozvrh hodin

Aktuální rozvrhy tříd pro školní rok 2023/2024.

1.třída

Třídní učitel: 
Hečová Kristina, Mgr.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
PondělíČJMČJHV
ÚterýČJMTVVV
StředaČJMČJPRV
ČtvrtekČJTVMPAJ
PátekČJMPRVČJ

2.A

Třídní učitel: 
Sobotková Alice, Mgr.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
PondělíČJMČJTV
ÚterýČJMPRVČJ
StředaČJMČJTV
ČtvrtekČJMČJPRVHV
PátekČJPAJMVVVV

2.B

Třídní učitel: 
Šaňková Veronika, Mgr.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
PondělíČJMPRVČJ
ÚterýČJTVMČJ
StředaČJMČJPRVHV
ČtvrtekČJMTVČJ
PátekPAJMČJVVVV

3.třída

Třídní učitel: 
Beláková Darja, Mgr.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
PondělíČJMPRVVV
ÚterýČJMAJČJHV
StředaČJMTVAJČJ
ČtvrtekČJAJMPRVČJ
PátekČJTVMČJ

4.A

Třídní učitel: 
Grufík Kamil, Mgr.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
PondělíČJMTVAJČJ
ÚterýČJMVVINFAJVL
StředaČJMHVPŘVČJ
ČtvrtekČJMVLČJAJ
PátekMČJČJTV

4.B

Třídní učitel: 
Svobodová Iveta, Mgr.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
PondělíČJTVMAJČJ
ÚterýČJMVLAJČJVV
StředaČJMPŘVINFTV
ČtvrtekČJMČJAJ
PátekČJMVLHVČJ

5. třída

Třídní učitel: 
Dušík Michal, Mgr.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
PondělíMMHVČJ
ÚterýČJAJ/INFPŘVTV/TVM
StředaAJ/AJVLČJPŘVČJ
ČtvrtekČJMAJ/INFTV/TVMČJ
PátekVVVVAJ/AJČJVL

6. třída

Třídní učitel: 
Mlčoušková Jana, Mgr.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
PondělíČJFYZAJ/AJMDTV/HV
ÚterýMAJ/AJČJMVVOV
StředaČJAJ/INFDFYZZE
ČtvrtekČJSH/PČMMTV/HVTV/VV
PátekAJ/INFZEVVSH/PČČJ

7.A

Třídní učitel: 
Mokrý Petr, Mgr.,
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
PondělíFYZČJDZEMTV/HV
ÚterýAJMMRJ/NJTV/VVINF
StředaDČJAJOVFYZ
ČtvrtekMZEAJRJ/NJTV/HVTV/VV
PátekČJČJPPVZ

7.B

Třídní učitel: 
Štefková Ivana, Mgr. et bc.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
PondělíDVZMAJTV/HV
ÚterýMČJRJ/NJTV/VVAJ
StředaAJDINFČJFYZZE
ČtvrtekČJMRJ/NJTV/HVTV/VV
PátekČJZEMOVFYZPP

8. třída

Třídní učitel: 
Mrskoš Michal, Mgr.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:10 - 13:55
8
14:05 - 14:50
PondělíMČJCHDTV/HVKAJ
ÚterýAJČJFYZKPTV/HVINF
StředaZEMAJČJNJČJ
ČtvrtekMAJTV/VVCHFYZNJ
PátekMOVZETV/VV

9.třída

Třídní učitel: 
Kobzinková Marcela, Mgr.
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:10 - 13:55
8
14:05 - 14:50
PondělíRJ/NJSM/SČJAJ/INFTV/HVZE
ÚterýCHMAJ/INFČJTV/VVD
StředaZEČJSM/SČJMAJ/AJRJ/NJ
ČtvrtekKAJDTV/VVMČJFYZ
PátekČJSVSCHAJ/AJMTV/VV