Informace ze školní družiny

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Vychovatelky:

 

I. oddělení:  Ludmila Žilková, tel. 607253392

II. oddělení: Simona Valentová, tel. 776643182

III. oddělení: Ing. Stanislava Sopouchová/Lucie Plachá DiS.

Ranní družina: Ludmila Žilková,  tel. 607253392

asis. ped. Zlata Holková

 

 

  Provozní doba školní družiny:

Ranní družina:              6.30 - 7.30 h

Odpolední družina:     11.20 - 16.30 h

 

Denní harmonogram ŠD

  6.30 -   7.30 h                 příchod dětí, spontánní zájmové aktivity

11.20 - 11.45 h                 oběd a příchod do ŠD

11.45 - 12.00 h                 odpočinkové činnosti (společná četba, povídání)

12.00 - 13.30 h                 zájmové činnosti, organizované hry dětí

13.30 - 14.30 h                rekreační a sportovní činnosti (procházka, hřiště nebo tělocvična)     

                                                            V tuto dobu prosím nevyzvedávejte své děti!

14.30 - 16.30 h                 volné činnosti i řízené aktivity, zájmové činnosti, odchody dětí