Organizace školního roku

Zahájení školního roku čtvrtek 1. září 2022
Ukončení školního roku pátek 30. června 2023

 

Období školního vyučování

I. pololetí 1. 9. 2022 - 31. 1. 2023
II. pololetí 1. 2. 2023 - 30. 6. 2023

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny 26. 10. 2022, 27. 10. 2022 (středa, čtvrtek)
Vánoční prázdniny 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 (včetně)
Pololetní prázdniny 3. 2. 2023 (pátek)
Jarní prázdniny 13. 3. – 17. 3. 2023
Velikonoční prázdniny 6. 4. 2023 (čtvrtek)
Hlavní prázdniny 1. 7.(sobota) – 3. 9. 2022 (včetně)

 

Přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia

Talentové zkoušky konzervatoř bude upřesněno
Talentové zkoušky do oborů s talentovou zkouškou bude upřesněno
Přijímací zkoušky - I. kolo bude upřesněno

 

Třídní schůzky

24. 11. 2022 I. stupeň 16:30 ; II. stupeň 17:00; 1. a 2. stupeň
20. 4. 2023 I. stupeň 16:30 ; II. stupeň 17:00; 1. a 2. stupeň