Organizace školního roku

Zahájení školního roku úterý 1. září 2020
Ukončení školního roku středa 30. června 2021

 

Období školního vyučování

I. pololetí 1. 9. 2020 - 28. 1. 2021
II. pololetí 1. 2. 2021 - 30. 6. 2021

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny 29. 10. 2020 - 30. 10. 2020 (čtvrtek, pátek)
Vánoční prázdniny 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 (včetně)
Pololetní prázdniny 29. 1. 2021 (pátek)
Jarní prázdniny 22. 2. – 28. 2. 2021
Velikonoční prázdniny 1. 4. 2021 (čtvrtek)
Hlavní prázdniny 1. 7.(čtvrtek) – 31. 8. 2021 (včetně)

 

Přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia

Talentové zkoušky konzervatoř bude upřesněno
Talentové zkoušky do oborů s talentovou zkouškou bude upřesněno
Přijímací zkoušky - I. kolo bude upřesněno

 

Třídní schůzky

10. 11. 2020 I. stupeň 16:30 ; II. stupeň 17:00; 1. a 2. stupeň
20. 4. 2021 I. stupeň 16:30 ; II. stupeň 17:00; 1. a 2. stupeň