Organizace školního roku

Zahájení školního roku pondělí 4. září 2023
Ukončení školního roku pátek 28. června 2024

 

Období školního vyučování

I. pololetí 1. 9. 2023 - 31. 1. 2024
II. pololetí 1. 2. 2024 - 30. 6. 2024

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny 26. 10. 2023, 27. 10. 2023 (čtvrtek, pátek)
Vánoční prázdniny 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 (včetně)
Pololetní prázdniny 2. 2. 2024 (pátek)
Jarní prázdniny 5.2. – 9. 2. 2024
Velikonoční prázdniny 28. 3. 2024 (čtvrtek)
Hlavní prázdniny 29. 7.(sobota) – 1. 9. 2023 (včetně)

 

Přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia

Talentové zkoušky konzervatoř bude upřesněno
Talentové zkoušky do oborů s talentovou zkouškou bude upřesněno
Přijímací zkoušky - I. kolo bude upřesněno

 

Třídní schůzky

23. 11. 2023 I. stupeň 16:30 ; II. stupeň 17:00; 1. a 2. stupeň
25. 4. 2023 I. stupeň 16:30 ; II. stupeň 17:00; 1. a 2. stupeň