Organizace školního roku

Zahájení školního roku středa 1. září 2021
Ukončení školního roku čtvrtek 30. června 2022

 

Období školního vyučování

I. pololetí 1. 9. 2021 - 31. 1. 2022
II. pololetí 1. 2. 2022 - 30. 6. 2022

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny 27. 10. 2021 - 29. 10. 2021 (středa, pátek)
Vánoční prázdniny 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 (včetně)
Pololetní prázdniny 4. 2. 2022 (pátek)
Jarní prázdniny 7. 3. – 13. 3. 2022
Velikonoční prázdniny 14. 4. 2022 (čtvrtek)
Hlavní prázdniny 1. 7.(pátek) – 31. 8. 2022 (včetně)

 

Přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia

Talentové zkoušky konzervatoř bude upřesněno
Talentové zkoušky do oborů s talentovou zkouškou bude upřesněno
Přijímací zkoušky - I. kolo bude upřesněno

 

Třídní schůzky

18. 11. 2021 I. stupeň 16:30 ; II. stupeň 17:00; 1. a 2. stupeň
21. 4. 2022 I. stupeň 16:30 ; II. stupeň 17:00; 1. a 2. stupeň