Školní jídelna

V roce 2003 prošla kuchyně i jídelna komplexní rekonstrukcí. Provoz vyhovuje všem platným hygienickým normám a směrnicím.

Vedení školní jídelny a kontakty

 • Vedoucí školní jídelny: Jana Halasová  -  email : halasova [at] cloud.zszarosice.cz
 • Vedoucí kuchařka: Jarmila Černá
  Školní jídelna
 • Telefon: 518 631 286, 606 048 302,  email : halasova [at] cloud.zszarosice.cz (přihláška a odhláška stravy den předem, v případě nemoci je možnost si první den vyzvednout oběd ve školní jídelně)

Hrazení obědů

 • složení hotovosti u vedoucí školní jídelny nebo inkasem

Výdej stravy

 • cizí strávnící 10:30 - 11:30 hod
 • žáci 1.-9. ročníku 11:45 - 12:30 hod

Přihlášky, odhlášky a výběr stravy:

 • telefon: 518 631 286
 • mobil: 606 048 302
 • email : halasova [at] cloud.zszarosice.cz