Školní klub/ Volnočasové aktivity

Ve školním roce 2022/2023 funguje školní klub formou jednotlivých volnočasových aktivit, které jsou zajištěny kvalifikovanými vedoucími. O nabídce volnočasových aktivit jsou žáci školy informováni svými třídními učiteli a vedoucími kroužků. Pro přihlášené děti fungují aktivity v daných časech dle daných pravidel. Některé nabízené aktivity nejsou kvůli nízkému zájmu ze strany dětí otevřeny. 

Nabídka zájmových útvarů – září 2023:

Pohádkohraní – 3. ročník – p. uč. Beláková, Dívčí pěvecký sbor – I. stupeň – p. uč. Mlčoušková, Dívčí pěvecký sbor – II. stupeň – p. uč. Mlčoušková, Výtvarný kroužek - 4. třída – p. uč. Svobodová, Sportovní hry – hoši – II. stupeň – p. uč. Mokrý, Kroužek ČJ – 9. ročník – p. uč. Grufík, Věda je zábava – 4., 5. ročník – p. uč. Kobzinková, Sportovky I. stupeň – p. uč. Svobodová, Logopedický kroužek pro prvňáky – p. uč. Sobotková, Hopsa kroužek I. stupeň – p. uč. Hečová, Florbal dívky II. stupeň – p. ř. Zmrzlík, Basketbal hoši – II. stupeň – p. uč. Dušík, Objevujeme svět I. stupeň – p. vych. Plachá, p. vych. Sopouchová, Rytmik – 2. třída – p. uč. Šaňková, Psaní všemi deseti – II. stupeň – p. uč. Štefková, Anglický klub – II. stupeň – p. uč. Dušík, Dramatický kroužek – p. uč. Klimešová, Lov pokémonů I. stupeň – p. uč. Mrskoš, Lov pokémonů II. stupeň – p. uč. Mrskoš, Deskové hry I. stupeň – p. uč. Mrskoš, Deskové hry II. stupeň – p. uč. Mrskoš

Otevřené zájmové útvary:

 

6:50 – 7:35

11:30 – 12:15

12:25 – 13:10

13:10 – 13:55

13:55 – 14:40

14:40 – 15:25

Pondělí

 

 

12:30 – 13:15

Pohádkohraní 

Beláková

- žáci 3.třídy

13:30 – 14:15 

Dívčí pěvecký sbor II. stupně 

Mlčoušková

 

 

 

 

12:30 – 13:15

Výtvarný kroužek 

(4.B)

Svobodová

13:30 – 14:15

Sportovní hry - hoši

Mokrý

 

Úterý

Kroužek ČJ – 9. ročník (Grufík)

11:35-12:20 RYTMIK 

Šaňková

– žáci 2.B 

 

12:30– 13:15

Věda je zábava 

- 4. a 5. ročník

Kobzinková

  13:30 - 14:00 Psaní všemi deseti 

Štefková

 

13:15- 14:00

Sportovky 

(malá tělocvična)

Svobodová

 

 

 

 

 

 

Středa

 

12:00-12:45 Logopedický kroužek pro prvňáčky

kmenová třída 2.A

12:25 – 13:10

Vybíjená 

Hečová, 

hala, 

4.třída+3.

 

13:15 - 14

Hopsa - kroužek Hečová, 

tělocvična, 

1.stupeň

 

 

 

 

13:30 – 14:15 

Florbal

Zmrzlík 

(hala)

 

 

 

 

Čtvrtek

 

 

 

13:15 – 14:15

Basketball - hoši a dívky, 

2. stupeň - tělocvična, 

hala

(Dušík)

 

 

15:00 –17:00

1.čtvrtek v měsíci

Objevujeme svět Sopouchová, Plachá, 

výlety, kuchyňka

Pátek