Aktovka

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU AKTOVKA

Spolek Aktovka získává finance pro žáky školy především ze školního plesu, příspěvků od zákonných zástupců žáků, sběru papíru, od sponzorů. Členové spolku pracují v zájmu školy ve svém osobním volnu bez nároku na finanční ohodnocení, velmi rádi přivítají další rodiče žáků školy, kteří mají nápady a chuť věnovat trochu svého osobního času ve prospěch žáků školy. Spolek Aktovka děkuje všem, kteří se podíleli na chodu spolku ve školním roce 2022/2023, a doufá v přízeň i v dalším školním roce. Veškeré finance jsou určeny výhradně ve prospěch žáků školy.

V roce 2022/2023 se spolek Aktovka finančně podílel na následujících akcích:

Výkresy pro žáky

Odměny pro žáky - vědomostní, sportovní soutěže, olympiády

Odměny na konci školního roku (studijní výsledky, sběr papíru ….)

Medaile, trička za reprezentaci školy

Kokardy vycházejících žáků školy

Realizace 5 příměstských táborů v době hlavních prázdnin 2022/2023 – materiální zajištění

Příspěvky na dopravu na exkurze, reprezentaci školy

Spolek Aktovka od roku 2020 spolupracuje s Kyjovským Slováckem v pohybu, díky čemuž se stal jedním ze sedmi spolků v ORP Kyjov, které společně pod záštitou KSVP získali dotaci pro neziskové organizace. Po dobu tří let tak dosáhne Aktovka na dotační částku 22.578,- Kč na svou spolkovou činnost v rámci pravidel dotace.

Alena Gálíčková, 1. 9. 2023

PřílohaVelikost
Soubor aktovka_2021-2022.docx13.13 KB