Aktovka

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU AKTOVKA

Ve školním roce 2021/2022 hradili zákonní zástupci žáků navštěvujících naši základní školu příspěvek 100,- Kč. Příspěvek na činnost spolku bude ve školním roce 2022/2023 navýšen na částku 200,- Kč na žáka. Jedním z dílčích úkolů spolku je nalézt pro nový školní rok nové členy z řad zákonných zástupců, kteří by se mohli do činnosti spolku aktivně zapojit. V ideálním případě bychom do činnosti spolku rádi přivítali alespoň jednoho zákonného zástupce za třídu.

V roce 2021/2022 se spolek Aktovka finančně podílel na následujících akcích:

Výkresy pro žáky.

Odměny na konci školního roku (studijní výsledky, sběr papíru ….)

Medaile, trička za reprezentaci školy.

Šerpy vycházejících žáků školy.

Příspěvek na dopravu žáků, kteří reprezentují školu.

Příspěvek na dopravu žáků na exkurze, výukové programy.

Spolek Aktovka získává finance pro žáky školy především ze školního plesu, příspěvků od zákonných zástupců žáků, sběru papíru, od sponzorů.

Spolek Aktovka děkuje všem, kteří se podíleli na chodu spolku ve školním roce 2021/2022, a doufá v přízeň i v dalším školním roce. Veškeré finance jsou určeny výhradně ve prospěch žáků školy.

Členové spolku velmi rádi přivítají další rodiče žáků školy, kteří mají nápady a chuť věnovat trochu svého osobního času ve prospěch žáků školy.

 

 

 

V Žarošicích 1. 9. 2022                                                          Alena Gáličková, předsedkyně spolku Aktovka