Aktovka

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU AKTOVKA

V roce 2018/2019 se spolek Aktovka finančně podílel na následujících akcích:

Výkresy pro žáky

Doprava na LVK I. a II. stupně

Doprava na cyklisticko - vodácký kurz

Doprava na exkurzi do Osvětimi

Hry bez hranic

Odměny pro žáky - vědomostní, sportovní soutěže, olympiády

Odměny na konci školního roku (studijní výsledky, sběr papíru ….)

Medaile, trička za reprezentaci školy

Ples školy - tombola

Polonéza žáků školy - příspěvek

Šerpy vycházejících žáků školy

Spolek Aktovka získává finance pro žáky školy především ze školního plesu, příspěvků od zákonných zástupců žáků, sběru papíru, od sponzorů.

Spolek Aktovka děkuje všem, kteří se podíleli na chodu spolku ve školním roce 2018/2019, a doufá v přízeň i v dalším školním roce. Veškeré finance jsou určeny výhradně ve prospěch žáků školy.

Členové spolku velmi rádi přivítají další rodiče žáků školy, kteří mají nápady a chuť věnovat trochu svého osobního času ve prospěch žáků školy.