Aktovka

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU AKTOVKA

V roce 2020/2021 se spolek Aktovka finančně podílel na následujících akcích:

Výkresy pro žáky.

Odměny na konci školního roku (studijní výsledky, sběr papíru ….)

Medaile, trička za reprezentaci školy.

Šerpy vycházejících žáků školy.

Ve školním roce 2020/2021 hradili zákonní zástupci žáků navštěvujících naši základní školu příspěvek 100,- Kč, vzhledem k situaci, která panovala vlivem pandemie Covid-19 a nemožnosti ve školním roce 2020/2021 konat tradiční akce, na které spolek Aktovka přispívá (školní ples, doprava žáků na akce a soutěže…), nebude ve školním roce 2021/2022 příspěvek 100,- Kč od zákonných zástupců vybírán. Příspěvek na činnost spolku bude vybírán pouze od nových žáků, kteří ve školním roce 2020/2021 ZŠ a MŠ Žarošice nenavštěvovali.

Spolek Aktovka získává finance pro žáky školy především ze školního plesu, příspěvků od zákonných zástupců žáků, sběru papíru, od sponzorů.

Spolek Aktovka děkuje všem, kteří se podíleli na chodu spolku ve školním roce 2020/2021, a doufá v přízeň i v dalším školním roce. Veškeré finance jsou určeny výhradně ve prospěch žáků školy.

Členové spolku velmi rádi přivítají další rodiče žáků školy, kteří mají nápady a chuť věnovat trochu svého osobního času ve prospěch žáků školy.

 

 

 

V Žarošicích 1. 9. 2021                                                          Alena Gáličková, předsedkyně spolku Aktovka