Školní poradenské pracoviště

Vážení rodiče a milí žáci,

i v tomto školním roce působí na naší škole školní poradenské pracoviště ve složení Mgr. Marcela Kobzinková (výchovná poradkyně), Mgr. Kamil Grufik (metodik prevence), Mgr. Alice Sobotková (speciální pedagog) a vedení školy.

Hlavním cílem naší práce je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům v následujících oblastech:

1. výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

2. péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem

3. problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence

4. kariérní poradenství – profesní orientace žáků

5. prevence sociálně patologických jevů a závadového chování

 

 

Kdy se na nás obrátit?

* Mgr. Marcela Kobzinková:  čtvrtek  9:40 - 10:25 hod a 13:15 - 14:00 hod

* Mgr. Kamil Grufík: pondělí 12:15 - 12:45; čtvrtek 13:15 - 13:45

Po předchozí domluvě je možno sjednat i jiný čas.

 

 

Jak se na nás obrátit?

* Osobně

* Telefonicky přes školní telefon: 733 539 244

* Mailem:

kobzinkova [at] cloud.zszarosice.cz

grufik [at] cloud.zszarosice.cz

sobotkova [at] cloud.zszarosice.cz

zarosicezs [at] seznam.cz

PřílohaVelikost
PDF icon skolni_poradenske_pracoviste_2023_2024.pdf243.01 KB