Školská rada

ŠKOLNÍ ROK 2023 - 2024

V tomto školním roce funguje školská rada v tomto složení:

Předsedkyně: Marcela Buchlovská

člen za zřizovatele: Vojtěch Kopeček

členové za zákonné zástupce: Kellnerová Lucie, Křiklán René

členové za pedagogické pracovníky: Štefková Ivana, Mrskoš Michal

Text z Výroční zprávy 2022 - 2023

První schůzka školské rady proběhla 5. 10. 2022. Členové ŠR schválili Výroční zprávu 2021/2022. Vzhledem k tomu, že na začátku školního roku uplynulo funkční období stávajících členů školské rady, byl navržen termín voleb nových členů školské rady – v průběhu listopadových třídních schůzek.

První schůzka nově zvolených členů proběhla 6. 12. 2022, při níž byl zvolen předseda školské rady. Ředitel školy seznámil členy školské rady s návrhem rozpočtu školy pro příští rok. Byly prodiskutovány zejména náklady na energie, které prudce narostly díky situaci na trhu s energiemi, dále ředitel školy informoval o navýšení poplatku za školní stravování.

Další schůzka rady se konala 28. 3. 2023, předseda seznámil členy s darovací smlouvou s obcí Násedlovice na pokrytí nákladů na energie pro ZŠ a MŠ. Členové akceptovali výsledek účetní uzávěrky ZŠ a MŠ za hospodářský rok 2022. Ředitel školy podal informace k připravovaným investičním projektům školy a také k plánovaným akcím školy, které proběhnou do konce školního roku.

ŠKOLNÍ ROK 2022 - 2023

Dne 28. 3. 2023 se uskutečnilo jednání ŠR v tomto složení:

* za zřizovatele: Kopeček Vojtěch, Buchlovská Marcela

 * za zákonné zástupce: Kellnerová Lucie;

 * za pedagogické pracovníky: Mgr. Mrskoš Michal;

 * hosté : Mgr. Ing. Tibor Zmrzlík – ředitel ZŠ a MŠ Žarošice.

Zápis z jednání naleznete v dolní části stránky.

 

Dne 6. 12. 2022 se uskutečnilo jednání ŠR v tomto složení:

* za zřizovatele: Kopeček Vojtěch, Buchlovská Marcela

 * za zákonné zástupce: Křiklán René, Kellnerová Lucie;

 * za pedagogické pracovníky: Mgr.et Bc. Štefková Ivana, Mgr. Mrskoš Michal;

 * hosté : Mgr. Ing. Tibor Zmrzlík – ředitel ZŠ a MŠ Žarošice.

Zápis z jednání naleznete v dolní části stránky.

 

 

Dne 5. 10. 2022 se uskutečnilo jednání ŠR v tomto složení:

* za zřizovatele: Radim Sedláček, Vlasta Mokrá;

 * za zákonné zástupce: Křiklán René, Kellnerová Lucie;

 * za pedagogické pracovníky: Mgr.et Bc. Štefková Ivana, Mgr. Mrskoš Michal;

 * hosté : Mgr. Ing. Tibor Zmrzlík – ředitel ZŠ a MŠ Žarošice.

Zápis z jednání naleznete v dolní části stránky.

 

ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022

Dne 14.10.2021 se uskutečnilo jednání ŠR v tomto složení:

* za zřizovatele: Radim Sedláček, Vlasta Mokrá;

 * za zákonné zástupce: Křiklán René, Kellnerová Lucie;

 * za pedagogické pracovníky: Mgr.et Bc. Štefková Ivana, Mgr. Mrskoš Michal;

 * hosté : Mgr. Ing. Tibor Zmrzlík – ředitel ZŠ a MŠ Žarošice.

Zápis z jednání naleznete v dolní části stránky.

 

ARCHIV - zápisy z jednání

PřílohaVelikost
PDF icon zasedani_sr_28.3.2023.pdf105.4 KB
PDF icon jednani_051022.pdf132.68 KB
PDF icon jednani_06-12-22.pdf41.31 KB
Soubor archiv.docx25.95 KB