Plánované akce ZŠ Žarošice 2023/2024

Akce ZŠ ve školním roce 2023/2024

 

Září

Hry bez hranic

 

Říjen

Veletrh vzdělávání – 8. třída

Dopravní výchova – blok – 4. třída

Plavání 2. – 4. ročník

 

Listopad

Adventní dílny

Plávání 2. – 4. ročník

 

Prosinec

Mikuláš

Florbalový turnaj

Pingpongový turnaj

školní kola olympiád

Vánoční koncert

Aquapark

Plavání 2. – 4. ročník

 

Leden

LVK – 1. stupeň

LVK – 2. stupeň

 

Únor

Okresní kola olympiád 

 

Březen

Noc s Andersenem

 

Duben

Den Země

Prodejní výstava

 

Květen

Den matek, focení tříd

Den dětí

Školní ples

Absolventské práce

Cyklisticko-vodácký kurz

 

Červen

Školní akademie

Sportovní setkání škol

Slavnostní přijetí vycházejících žáků na obecním úřadě

 

 

  • Plán akcí ve školním roce 2022/2023 bude doplňován dle aktuální nabídky