Co se dělo v družině

 

Září

V novém školním roce jsme v družině přivítali 22 prvňáčků, žáci z druhého až čtvrtého ročníku doplnili kapacitu družiny do celkového počtu 70 dětí rozdělených do 3 oddělení. V průběhu školního roku budou děti cestovat říší pohádek v rámci celoročního projektu nazvaného „Z POHÁDKY DO POHÁDKY“, a to s důrazem na pohádky české. Během měsíce září jsme si přečetli několik pohádkových knih a děti se seznámily s patronem naší vlasti, svatým Václavem. Výtvarné a pracovní činnosti se nesly v duchu sklizně ovoce, zvířecích pohádkových postav a pravidel školní družiny. První školní měsíc děti ukončily Pohádkovou olympiádou, za kterou získaly první žeton na své hrací karty.

 

Říjen

Měsíc říjen uběhl ve školní družině jako voda: spoustu času děti trávily díky krásnému počasí na prolézačkách, hřišti nebo procházkách, na kterých pozorovaly měnící se přírodu a sbíraly přírodniny. Barevné listy jim posloužily jako předloha k jejich kreslení nebo tvoření skřítka Podzimníčka, kaštany děti použily místo kostek nebo žetonů při deskových hrách. Dýně se zase staly předlohou pro výrobu zápichu a malování temperovými barvami. Tématem měsíce byli draci a rytíři, proto jsme se při čtení i výtvarných a pracovních činnostech zaměřili na tyto pohádkové hrdiny. Děti různými technikami ztvárnily draky, rytíře, strašidelné hrady i duchy, starší kamarádi vytvořili vlastní pohádkové příběhy z barevných papírů. V průběhu měsíce děti plnily úkoly naší celoroční pohádkové hry.

 

Týden sv. Martina 

Celý týden jsme se ve školní družině věnovali sv. Martinovi. Přečetli jsme si legendu o jeho životě,
o husách, které ho prozradily, děti se dozvěděly, proč se na světcův svátek pečou rohlíčky ve tvaru podkovy, vysvětlili jsme si pranostiky spojené s Martinem a zahráli si svatomartinské domino. Martinské rohlíčky si děti dokonce upekly a moc si na nich pochutnaly. Vyrobily si Martinova koně
i husy, naučily se písničku Už Martin na bílém koni, už zase přijíždí k nám a ke zpěvu se doprovázely na různé hudební nástroje. 

 

Listopad

V listopadu se děti ze školní družiny pustily do malování podzimních obrázků, ztvárnily různými technikami strašidla, která byla tématem tohoto měsíce, a celý týden se věnovaly svátku sv. Martina: přečetly si různé legendy, upekly svatomartinské rohlíčky, vyrobily si koně i husy a naučily se novou písničku. Starší děti vyráběly vánoční ozdoby určené na charitativní prodej, ti nejstarší ze třetího oddělení pokračovali v přípravě loutkového představení a stihli také namalovat několik komiksů. Děti nezapomněly ani na svoji fyzičku: v tělocvičně hrály různé míčové a pohybové hry, při procházkách na čerstvém vzduchu provětraly své plíce i mysl.

 

Čertování školní družiny

Každý, kdo ve středu 4. 12. 2019 odpoledne zavítal do tělocvičny, si mohl potvrdit to, co už dávno věděl: že čerti jsou bytosti chlupaté, ušmudlané a hlučné. A zvláště, pokud jich je téměř 70! Všude se to hemžilo čerty a čerticemi, ani  anděl vyslaný z nebe nedokázal rozpustilou chásku zkrotit. Ještě že čerti měli za úkol zvládnout 8 pekelně těžkých úkolů, aby si vysloužili uznání Lucifera. Museli prokázat svou fyzičku při lezení z pekla, přikládání do kotle, přenášení duší nebo skákání v pytli za hříšníky. Svůj důvtip uplatnili při skládání puzzle, odpovídání na po čertech náročné otázky nebo rozpoznání skrytých hříchů. Všichni malí ďáblíci pekelnou zkouškou prošli, a tak si zasloužili sladkou odměnu. Poděkování patří nejstarším čertům ze školní družiny, kteří na své malé svěřence dohlíželi na všech stanovištích. Čertování se vydařilo, ale vychovatelky doufají, že dětem čertovské řádění nevydrží do dalších dnů.

 

Literární beseda ve školní družině

Ve středu 11. prosince přijal pozvání do školní družiny spisovatel Jan Sviták, který si s dětmi povídal
o tom, jaké je to psát knihy a být spisovatelem. Přečetl jim krátké ukázky z knížek Čertovo kopyto
a Černobílé pohádky, které napsal. Na závěr literární besedy odpovídal na všetečné otázky malých posluchačů.

 

Vánoční besídka ve školní družině

Už s malým předstihem se děti ze školní družiny dočkaly vánočního nadělování. Ve středu
18. prosince se děti sešly u stromečku, který si samy nazdobily, zazpívaly koledy a vrhly se pod stromeček, kde našly deskové hry, panenky i autíčka. Dočkaly se i pohoštění, na jehož výrobě se podílely. Poslední dny netrpělivého čekání na Vánoce tak dětem pěkně uběhly.

 

Prosinec

Děti si každý den po splnění úkolu vybarvovaly obrázek z adventního kalendáře, a tak sledovaly, jak se pomalu blíží Vánoce. Tuto pro ně nekonečně dlouhou dobu si krátily ztvárněním čertů, andělů
a Mikuláše, výrobou vánočních ozdob, pečením a zdobením perníků. Čas trávily také povídáním si
o Adventu a vánočních zvycích, při literární besedě se spisovatelem Janem Svitákem nebo při plnění sportovních či vědomostních úkolů při družinovém Čertování. Poslední týden si při vánoční besídce zazpívaly koledy, pochutnaly na občerstvení a dočkaly se i dárků.

 

Sférické kino

Ve středu 29. ledna sledovaly děti ze školní družiny 3D projekci zábavně vzdělávacího filmu Začarovaný korálový útes. Pomocí projekční techniky nainstalované v tělocvičně školy děti sledovaly promítaný obraz vleže nad sebou i po všech stranách nafukovací planetární kupole, která demonstrovala podmořský svět. Společně s hlavními hrdiny příběhu se děti vydaly na dobrodružnou plavbu za záchranu korálového útesu, který téměř zničil výbuch podmořské sopky. Snahou projektu bylo podpořit zájem dětí o svět kolem nás. Dětem se tato forma netradiční výuky velice líbila.

 

Leden

Vzpomínání na vánoční svátky zahájilo naši činnost ve školní družině, která pokračovala tvořením sněhuláků, paní Zimy, zimního oblečení a Eskymáků hrajících si před iglú. Nezapomněli jsme ani na ptáčky – na stromy v okolí školy jim nejstarší žáci ze ŠD zavěsili vlastnoručně vyrobené ptačí pochoutky. Celý měsíc děti provázely pohádky o princeznách a princích, malé divadelní představení sehrály děti s vytvořenými loutkami. Koncem měsíce žáci zhlédli 3D představení sférického kina, které jim přiblížilo podmořský svět i let do vesmíru. Děti si v průběhu ledna užily zimních radovánek
i procházek v téměř jarním počasí.

 

Hrnečku, vař!

V pondělí 10. února navštívily děti ze ŠD učebnu chemie, kde si pro ně p. uč. Kobzinková připravila zajímavou a poučnou přehlídku pokusů na téma Hrčku, vař! Děti nejdříve pozorně sledovaly, jaké ingredience do kádinky patří, poté samy pokus vyzkoušely a sledovaly, jak „hrneček“ vaří a vaří
a vaří… Vydařený odpolední program zakončila p. uč. Kobzinková ukázkou svých „pokladů“ z vitrín
a přislíbila dětem další zajímavé setkání.

 

Pohádkový karneval

Ve středu 12. 2. 2020 se děti ze školní družiny proměnily v pohádkové bytosti, které si užily spoustu legrace při tanci, pohybových hrách nebo soutěžení družstev. Kdo chtěl, ten si rejdění masek pohádkově užil. Drobná sladkost dětem navrátila energii vynaloženou při karnevalovém dovádění.

 

Únor

Únorové valentýnské tvoření srdíček vystřídalo masopustní řádění při karnevalu, vyrábění klaunů, medvědů a plazících se housenek. Napětí děti zažily nejen u čtení pohádek, ve kterých hrály hlavní roli kouzelné předměty, ale hlavně v chemické učebně při sledování pokusu s „kouzelným hrnečkem“. Děti hrály karetní a deskové hry, sportovaly v tělocvičně a snažily se získat další žeton nebo body na své hrací karty.

 

Zvířecí obludky

Program zaměřený na potlačení uměle vyvolaného strachu a odporu k určitým zvířatům se uskutečnil ve středu 4. března 2020 ve školní družině. Zástupce vzdělávací agentury Pochop přírodu se
v programu nazvaném Zvířecí obludky snažll svým poutavým a poučným vyprávěním odstranit předsudky vůči těmto živočichům. Děti se dozvěděly, že každý živočich má v přírodě své místo, proč někteří vypadají tak, jak vypadají, a že není důvod se těchto živočichů bát. Odvážlivci si dokonce sáhli na hroznýše a sklípkana, zblízka si děti mohly prohlédnout gekona nebo ropuchu. Vydařená akce sklidila úspěch u všech dětí.

 

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Červen 2018

Poslední kontinent, který malí cestovatelé z družiny navštívili, byla Afrika. Děti nejvíce zaujaly pyramidy, které malovaly i stavěly z různých předmětů.  Africká zvířata, rituální masky, egyptské vázy i náhrdelníky ztvárnily děti různými výtvarnými technikami a svými výtvory vyzdobily školu. Spoustu času také trávily venku při míčových hrách, na pískovišti nebo malováním křídami na chodník. Žáci v měsíci červnu splnili poslední úkol, za který si nalepili známku na svůj cestovatelský kufr nebo pas, ti nejstarší si připočítali body do své tabulky. Za své celoroční snažení na projektu „Cesta kolem světa za 192 dni“ byly děti odměněny sladkostí a Prázdninovým deníkem, pozvali jsme i kouzelníka Toma, který děti naučil některá svá kouzla. Věřím, že si děti zábavné cestování po světě užily a některé informace si zapamatovaly.

 

Květen 2018

Svátek matek patří k měsíci květnu, nejinak tomu bylo i v družině: děti vyráběly přáníčka, učily se básničky a ti nejmladší zhotovili maminkám k jejich svátku keramický šperk na krk. Toulavé cestovatelské boty nás tentokrát zavedly do Severní Ameriky. Děti poznaly USA, Kanadu a Mexiko. Nejvíce je zaujali obyvatelé Mexika a samozřejmě indiáni, kterým jsme se věnovali celý týden, během kterého se děti učily indiánské písmo, písničku, vyrobily si týpí, čelenky i lapače snů. Vyvrcholením pak bylo Indiánské odpoledne plné soutěží, které děti rozdělené do týmů podle barevných čelenek zahájily zpěvem indiánské písně u totemu a zakončily opékáním špekáčků. Poslední týden si děti užily i den třešňový: naučily se písničku Čerešničky, pomocí obtisků špuntů a listů vznikaly zajímavé obrazy, z nichž čouhaly housenky a na závěr dne si na ovoci i pochutnaly. Horké dny děti trávily na hřišti nebo pískovišti. Během měsíce však stihly přemýšlet nad dalšími úkoly, za jejichž splnění si nalepily další cestovatelské známky nebo připsaly cenné body do svých tabulek.

Indiánské odpoledne

Vychovatelky a členové školního parlamentu si pro děti ze školní družiny připravili Indiánské odpoledne, které společně zahájili zpěvem indiánské písně u totemu. Děti, rozdělené do devíti družstev rozlišených barevnými čelenkami, plnily na osmi stanovištích rozmanité úkoly. Měly za úkol najít v houští popsané kameny a složit z nich slova, poznat ukryté předměty podle hmatu, poslepu projít lesem duchů, trefit se do totemu či přenést kouzelný nápoj přes lavičku nad soutěskou atd. Na závěr si unavené, ale zato spokojené děti opekly špekáčky, které si po splnění náročných úkolů zasloužily.

Duben 2018

V dubnu se malí cestovatelé podívali do Austrálie. Nejvíce je zaujala zvířata, která tento vzdálený kontinent obývají, a proto ztvárnili spoustu klokanů, hadů a medvídků koala. Děti navštívily kroužek Věda je zábava, kde si spolu s jeho členy vyrobily dva druhy australských bumerangů. Nádherné počasí přímo vybízelo k procházkám a trávení času v přírodě, která děti inspirovala k dalšímu tvoření, tentokrát květinovému. Družina rozkvetla pod obrázky pampelišek, šeříků a rozkvetlých stromů. V závěru měsíce se děti dozvěděly zajímavosti o historii i současné podobě zvyku pálení čarodějnic, které se staly hlavním tématem k jejich tvoření. Za splnění úkolů si děti nalepily své známky na kufry a do pasů, ti nejstarší si připsali body do své tabulk

Březen 2018

Přicházející jaro děti v družině vítaly kytičkami a zvířátky vyrobenými různými technikami. Nezapomněli ani na to, že březen je měsíc knihy a ti nejmladší se vydali do místní knihovny. Všechny děti si pak vyrobily záložky do knížek. Rozečtené knihy si děti přinesly i do družiny a seznámily s nimi své kamarády. Čekání na Velikonoce si děti krátily vyráběním přáníček, zdobením vajíček, vyprávěním o barevných dnech pašijového týdne nebo o tom, jak Velikonoce prožívají děti v jiných zemích. Také jsme chodili na procházky po okolí školy a děti pozorovaly probouzející se přírodu. V průběhu měsíce děti opět získávaly své cestovatelské známky, ti nejstarší sbírali body do své tabulky.

 

ŠD v knihovně

Už se stalo pravidlem, že v březnu vyrazí nejmladší děti ze školní družiny na exkurzi do místní knihovny. Paní Hasalová, která v Žarošicích působí již několik desítek let jako knihovnice, děti seznámila s podmínkami půjčování knih, jejich evidencí, uložením apod. Tentokrát si pro děti připravila ukázky dobrodužných knih zaměřené na nejmladší čtenáře. Jednu napínavou knížku odehrávající se v pralese si děti vybraly do družiny pro naše pravidelné čtení. Nejvíce však děti zaujala kniha o dinosaurech, kteří díky přiloženým 3D brýlím vypadali jako živí. Za naučné a zajímavé vyprávění děti věnovaly paní knihovnici knižní záložkou, kterou pro ni v družině vyrobily.

 

Únor 2018

Začátek měsíce února se ve školní družině nesl ve znamení masopustu a maškarního karnevalu. Po odpoledni plném her a tance si děti oddechly při výrobě veselých klaunů nebo dokončily výrobu zamrzlých oken. I přes mrazivé počasí jsme se přenesli do Jižní Ameriky, která byla tématem tohoto měsíce. Po přečtení informací o objevení Ameriky si děly vyráběly papírové plachetnice, kterými obeplouvaly Jižní Ameriku a poznávaly její země, řeky a zvířata. Děti se dozvěděly o oblasti zvané Amazonie a následně vybarvovaly obrázky jaguárů, hadů a papoušků. Také zjistily, jaké plodiny se zde pěstují, a tak se rozhodly ukuchtit vitamínový salát s převahou pomerančů. Samozřejmě jim zbyl i čas na hraní, sledování a čtení pohádek, a také dovádění v tělocvičně a na procházkách. Na závěr měsíce děti plnily další cestovatelský úkol, za jehož splnění si nalepily známku na svůj kufr nebo do pasu.

Karneval ve školní družině

„Družinovou“ obchůzku masek, která je vyvrcholením masopustu, uspořádaly v úterý 13.2.2018 vychovatelky pro děti ze školní družiny. Pestrá směsice kostýmů - od zvířátek, přes princezny, víly, kuchtíky až po piráty, kovboje a indiány – se sešla v tělocvičně ZŠ, kde za doprovodu pohádkových písniček děti nejen tancovaly, ale i plnily sportovní a logické úkoly na 4 stanovištích. Za své výkony, ale i za to, že si přinesly kostým, dostaly děti malou sladkost. Dvouhodinový rej masek utekl jako voda a určitě na něj budou děti vzpomínat při poklidném čekání na Velikonoce.

 

Leden 2018

Malí cestovatelé se tento měsíc vydali do mrazivé Arktidy, Antarktidy a Grónska. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací o krajině, zvířatech i lidech obývajících tyto daleké země. Různými technikami děti ztvárnily zimní krajinu, sněhuláky, tučňáky, lední medvědy, nezapomněly ani na sněhuláky, Eskymáky a jejich iglú, které stavěly z kostek i ze sněhu. Děti si v průběhu ledna užily zimních radovánek i procházek v téměř jarním počasí. Také si zasportovaly v tělocvičně, přečetly si a zhlédly zimní pohádky a naučily se zpívat Grónskou písničku. Za splnění úkolu si nalepily další cestovatelskou známku.

 

Prosinec 2017

Měsíc prosinec se i v družině nesl v duchu blížících se Vánoc. Období dlouhého očekávání děti věnovaly plnění úkolů z adventních kalendářů, výrobě andílků, čertů, vloček, svícnů a ozdob, betlémů či vánočních přáníček. Děti zpívaly vánoční koledy, denně vybarvovaly své adventní kalendáře a poslední prosincové školní dny se konečně dočkaly vánočního nadělování v družině. Z bohaté a pestré nadílky měly děti radost a věříme, že jim netrpělivé čekání na vánoční svátky uběhlo v družině v radosti, klidu a pohodě.

 

Vánoční nadělování v ŠD

Také děti ze školní družiny se po zazpívání koled u stromečku a malého občerstvení dočkaly vánoční nadílky. Pod stromečkem, který si samy nazdobily, našly různé hry, autíčka, puzzle, kostky i domeček pro panenky, a dokonce si každý domů odnesl deníček s kočičkou či pejskem. Nadělování pokračovalo i další den, kdy děti při chroupání popcornu zhlédly českou filmovou pohádku Zimní víla. Poslední dny netrpělivého čekání na Vánoce tak dětem pěkně uběhly.

 

LISTOPAD 2017

Malí cestovatelé tentokrát prozkoumávali Evropu: zazpívali si českou hymnu a nakreslili českou vlajku, na mapě poznali sousední státy, snažili se přeložit některá slovenská slova, anglická hraběnka je pozvala na čaj o páté, v Itálii si upekli pizzu a ve Švýcarsku zase vyrobili hodiny. Nezapomněli ani na sv. Martina a jeho koně, dokonce mu zazpívali písničku. Koncem měsíce děti vyráběly adventní kalendáře a pomáhaly s výzdobou školy na adventní dílny. Za složení puzzle ČR nebo vyplnění pracovního listu o ČR získaly děti další známky do svých cestovatelských pasů nebo kufrů. Nejstarší děti z III. oddělení zase sečetly své body za splněné úkoly a ti nejpilnější byli odměněni.

„Čaj o páté“ ve školní družině

 

V úterý 14. listopadu se děti z družiny v rámci celoročního projektu „Cesta kolem světa“ ocitly u anglické hraběnky na tradičním čaji o páté. Děti chutnaly různé druhy bio čajů z firmy Sonnentor, které nám věnovala maminka Natálky Huščavové. Výborné ovocné i bylinné čaje dětem velmi chutnaly a věříme, že si děti posezení u prostřených stolů příjemně užily.

 

ŘÍJEN 2017

 

Cesta kolem světa nás zavedla do Asie: děti se dozvěděly zajímavosti o Japonsku, Číně a Rusku. Z kostek postavily „malou čínskou zeď“, různými způsoby vytvářely čínské draky nebo japonské vějíře. Z papíru skládaly origami, vykreslovaly omalovánky ruských matrjošek a dokonce se naučily tancovat kozáčka. Na procházkách po okolí nasbíraly listy, které použily při tvoření ježků. Strašáky z dýní, které děti vydlabaly, vyzdobily vchod školy a ty veselé papírové si odnesly domů. Závěrem měsíce si v dračím týdnu děti draky vyrobily, nakreslily na chodník nebo pouštěly na hřišti. Cestovatelskou známku na svůj kufr si žáci z I. oddělení nalepili za recitaci básničky o drakovi, děti z II. oddělení získaly razítko do svého pasu za složení puzzle světa.

 

Dračí týden ve školní družině

 

 Týden ve znamení draků si děti z družiny užily závěrem měsíce října. Čekání na příznivý vítr pro pouštění draků dětem zpříjemnilo malování, stříhání a lepení papírových draků, výroba dračího pexesa a puzzle. Při čtení a sledování dračích pohádek si děti uvědomily, kolik draků během týdne vlastně poznaly: draka létacího, mlsouna princezen i draka jako čínský symbol moci a štěstí.

 

ZÁŘÍ 2017

Začátkem září se děti seznámily s pravidly chování v ŠD, s novými kamarády i hračkami. V rámci celoročního družinového projektu „Cesta kolem světa za 192 dni“ si děti z I. oddělení vyrobily kufr a žáci z II. oddělení cestovní pas, na které si budou během roku lepit cestovatelské známky za splnění speciálního úkolu. Povídali jsme si o planetě Zemi, kontinentech a oceánech, děti si prohlížely spoustu atlasů, map, obrázků a knih. Pokud nám přálo počasí, chodili jsme na procházky a dětské hřiště, za chladných a deštivých dnů děti tvořily podzimní obrázky, ježky, stonožky nebo planetu Zemi. V závěru měsíce se děti utkaly ve hře pétanque. Všichni soutěžící si odnesli malou odměnu a vítězové navíc diplom.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČERVEN

Poslední měsíc školního roku utekl dětem ve školní družině jako voda, která se stala hlavním námětem pro společné tvoření. Děti vyráběly plachetnice a parníky, námořníky či piráty, žabí tůňku nebo želvičky. Čekání na prázdniny dětem zkrátilo poučené setkání s chameleony, výlet do slavkovského kina na animovanou pohádku Trollové či Námořnické odpoledne plné soutěží a úkolů. Během horkého června děti dováděly i odpočívaly na hřišti a osvěžily se i zmrzlinou. Na závěr školního roku nejpilnější děti obdržely odměněnu za splnění celoročního družinového projektu, kterým je provázel skřítek.

Námořnické odpoledne ŠD

Ve čtvrtek 22. června 2017 se děti z družiny oblékly do pruhovaných triček a vydaly se plnit námořnické úkoly, které pro ně připravily vychovatelky na osmi stanovištích: děti předvedly svou zručnost při skládání lodiček z papíru a chytání ryb, zvládly odnést v kelímku vodu z paluby, uvázat uzel, zkoušely vhodit mince do nádobky s vodou umístěnou ve vodě, projít pirátské bludiště nebo podle navigace složit maják. Na závěr se děti v horkém počasí zchladily při vodní bitvě. Za prokázanou snahu a zručnost děti získaly medaili a nápoj. Děkujeme děvčatům z šesté a sedmé třídy za pomoc na stanovištích.

ŠD v kině

V úterý 20. června 2017 se děti ze školní družiny vypravily do slavkovského kina Jas na animovanou pohádku o veselých a šťastných skřítcích „Trollové“. Děti tak poznaly další druh z říše skřítků, se kterými se po celý rok v družině setkávaly. Pohádka plná hudebních hitů se dětem moc líbila.

Setkání ŠD s chamelenoy

V úterý 6. června 2017 přijaly děti ze školní družiny pozvání do zahrady MŠ, kde jim chovatel chameleonů z Brna představil několik svých mazlíčků. Děti si prohlédly i pohladily nejmenšího a největšího chameleona na světě, podívaly se, jak vypadá právě narozené chameleoní miminko, a také se dozvěděly spoustu informací o životě těchto zajímavých plazů. Jsme moc rádi, že jsme měli možnost obdivovat tato barvu měnící zvířátka ještě před tím, než se v Brně otevře chamiZOO, která veřejnosti, školám a školkám nabídne naučné akce a programy.

KVĚTEN ve školní družině

Začátkem měsíce května děti ze školní družiny připravovaly dárečky a přáníčka pro své maminky ke Dni matek. Maminky potěšily stojánky na ubrousky ve tvaru labutě, zdobené květináčky s vlastnoručně zasazenou kytičkou a přáníčko plné srdíček s básničkou, kterou se děti naučily nazpaměť. Děti vyzdobily školní nástěnky 3D ovocem, sluníčkem a plážovými žabkami, rybníčkem plným žabiček a rákosím, a také se naučily skládat kapsu na příbory z papírových ubrousků. V družině nás navštívil maskot programu Ovoce do škol Méďa Kubík, který dětem ve svém vzdělávacím programu přichystal spoustu zábavy i ponaučení. Na hřišti se děti protáhly při fotbale či vybíjené, skákaly přes gumu, malovaly křídami nebo jezdily na koloběžkách. Také nezapomněly splnit předposlední skřítkův úkol, za který obdržely jablíčko nebo truhličku.

Méďa Kubík v ŠD

Ve čtvrtek 4. 5. 2017 zavítal do školní družiny maskot projektu Ovoce a zelenina do škol Méďa Kubík. Animátor s maskotem dětem prozradil, jaké barvy, odrůdy a chutě mají jablíčka a rozdal dětem k ochutnání křížaly. Po zodpovězení otázek a hádanek děti získaly drobné odměny. S Kubíkem si děti zazpívaly, zacvičily a na závěr zapózovaly na společnou fotku.

DUBEN ve školní družině

Duben ve školní družině se nesl ve znamení velikonočního tvoření, při kterém děti vyráběly zápichy oveček, velikonoční věnce, kuřátka z vlny a jinou jarní dekoraci. Všechny děti si vyzkoušely zdobit perníčky ve tvaru vajíček, které samy ve školní kuchyňce upekly. Duben je i měsícem dopravní výchovy – mladší děti si upevnily své znalosti základních dopravních značek při čtení dopravních pohádek i jejich vyrábění, ti starší si některé dopravní prostředky vyrobily. Koncem měsíce děti popustily svou fantazii při zdobení obrazu Paní Jaro a výrobě čarodějnic a užily si zábavné i poučné odpoledne při opékání špekáčků, které jim zpestřilo malování na obličej a ukázka pokusů kroužku Věda je zábava. Poslední deštivé dny děti inspirovaly vytvořit deštníkovou přehlídku, která zdobí šatnu školy.

Čarodějnické opékání v ŠD

Poslední dubnový týden prožily děti ze školní družiny příjemné, zábavné i poučné odpoledne při opékání čarodějnických špekáčků. Kdo zrovna neseděl u ohně nebo si už na opečeném špekáčku pochutnal, tak využil příležitosti nechat si pomalovat obličej různými motivy od p. uč. Horákové. Členové kroužku Věda je zábava pod vedením p. uč. Kobzinkové malým čarodějnicím a čarodějům zpestřili program několika bublajícími i létajícími pokusy, na kterých jednoduše vysvětlili různé fyzikální zákonitosti. Ti odvážnější si některé ze záhad mohli i vyzkoušet. Spokojené a nadšené děti jsou odměnou a velkým poděkováním všem, kteří se na programu podíleli.

 

BŘEZEN ve školní družině

Příchod jara nám už ohlásily první jarní kytičky – papírové, vyšívané i malované sněženky, narcisky a tulipány. Děti se také pustily do tvoření zvířecích mláďátek: z rukou dětí se různými technikami zrodili kočičky, čápi, kuřátka a zajíčci. Děti z prvního oddělení navštívily obecní knihovnu, kde je p. Hasalová seznámila s knihovním řádem a připravila si pro ně zajímavý program. Na základě motivace ke čtení si děti vyráběly knižní záložky ve tvaru berušky, nebo poskládané z písmenek, která vytvořila jejich jméno. Společně jsme si četli, povídali si např. o popeleční středě a významu půstu, zpívali a děti opět plnily úkol měsíce března. Krásné počasí koncem měsíce nás už konečně pustilo na dětské hřiště, kde si děti hrály s míčem, jezdily na koloběžkách a stavěly stavby na písku.

ŠD v knihovně

Ve čtvrtek 2. března navštívili prvňáčci z I. oddělení školní družiny obecní knihovnu. Knihovnice paní Hasalová si pro ně připravila zajímavý a bohatý program. Děti se dozvěděly, jak se mají v knihovně orientovat a vyhledat si vhodnou knihu, jakým způsobem se knihy evidují a půjčují…. Ukázala jim největší, nejmenší a také nejstarší knihu žarošické knihovny, která čítá téměř 4 000 svazků. Tentokrát děti seznámila s pohádkovými knížkami spisovatele Václava Čtvrtka a připravila si pro ně povídání o knize Podivuhodné vyprávění piráta Kolíska. Na závěr děti měly za úkol seřadit obrázky z knihy podle časové posloupnosti.

Paní knihovnici velmi potěšilo, že mnohé ze zmiňovaných knih děti znají také díky pravidelnému čtení ve školní družině. Jako poděkování za krásně prožité odpoledne obdarovaly děti paní Hasalovou knižní záložkou, kterou pro ni v družině vyrobily.

ÚNOR V ŠD

Začátkem měsíce února, kdy ještě panovalo pravé zimní počasí, si děti vyráběly skřítnky Zimníčky ze šišek, závěsné sněhuláky z papírových koleček, brusle a vločky z vlny a na hřišti stavěly sněhuláky, iglú a sněhová opevnění. Po seznámení se s masopustními tradicemi se děti vrhly na výrobu různých kloboukových variací z kulatých papírových tácků, které předvedly na Kloboukovém karnevalu. Děti si zasoutěžily na různých stanovištích, ty starší si zatancovaly a měly možnost nechat si krásně pomalovat obličej. Po celý měsíc vyráběly různé klauny, veselé obrázky ze zbytků barevných papírů nebo maňáskové zebry. Po přečtení knížky Robinson Crusoe plnily děti úkoly z pracovního listu a malovaly obrázky, které jsme si v družině vystavili. Naučili jsme se písničku Když se zamiluje kůň, chodili jsme na procházky, hřiště, děti také navštívily tělocvičnu a PC učebnu.

Karneval ŠD

Karnevalové odpoledne proběhlo ve školní družině v úterý 21. února 2017. Starší děti se sešly ve 3. oddělení, kde jim během diskotéky malovala na obličej masky tygrů, víl a upírů p. uč. Horáková. Děti si kromě tancování zahrály také mnoho různých her. Pro děti z první a druhé třídy vychovatelky uspořádaly Kloboukový karneval, který probíhal ve velké tělocvičně. Na šesti stanovištích děti plnily různé úkoly, např. skákaly v pytlích, strefovaly se míčkem do pusy klauna, skládaly obrázky z šesti zamíchaných puzzle…..  Klaunský červený nos získaly po absolvování štafety v obřích botách a velkém plášti. Na závěr karnevalového rejdění všichni obdrželi malou sladkost. Děkujeme žákyním sedmého ročníku za pomoc s organizací.


LEDEN V ŠD

Výroba obrázků příchodu tří králů zahájila naši činnost ve školní družině, která pokračovala tvořením sněhuláků, zimního oblečení a vlněných čepiček, ledních medvědů a skřítků Zimníčků z šišek. Nezapomněli jsme ani na ptáčky – na stromy v okolí školy jsme jim zavěsili vlastnoručně vyrobené ptačí pochoutky. Děti plnily lednové úkoly, za které získaly truhličku nebo modré jablíčko na skřítkův kouzelný strom. Děti se radovaly z bohaté sněhové nadílky, stavěly sněhuláky, iglú a opevnění. 

 

PROSINEC 2016

Za každý splněný úkol z Adventních deníků si děti odškrtly číslo na titulním vánočním stromě a díky tomu sledovaly, jak se pomalu blíží Vánoce.  Tuto pro ně nekonečně dlouhou dobu si krátily vyráběním a malováním čertů, andělů a Mikuláše, vánočních ozdob a betlémů, zdobením perníků, učením se básniček a písniček, čtením knih a získáváním informací o adventním a vánočním období. Za splnění všech vědomostních i sportovních úkolů při družinovém Čertování děti získaly „Výuční čertovský list“. Poslední školní dny v tomto roce děti, s popcornem a pitím jako v kině, zhlédly v sále školy pohádku Anděl Páně. Po krátké besídce se zpíváním koled děti našly pod družinovým stromečkem spoustu deskových her, stavebnic a jiných dárků. Malý dárek si spolu s přáníčkem krásně prožitých svátků vánočních každý odnesl domů.

ČERTOVÁNÍ

„Výuční čertovský list“ získaly děti ze školní družiny za splnění zapeklitých úkolů při družinovém Čertování. Vychovatelky si pro děti přichystaly sedm pekelných stanovišť, na kterých trénovaly skok do pekla, skákaly v čertovském pytli, běhaly čertí štafetu, vyzkoušely svůj pekelný dech, ve sklenici plné uhlí hledaly hříchy, čertí hlavičku namáhaly při skládání puzzle nebo odpovídání na pekelné otázky. K vydařenému odpoledni také přispěli žáci 6. třídy, kteří pomáhali vychovatelkám na stanovištích.

LISTOPAD 2016

Měsíc listopad se ve školní družině nesl ve znamení malování podzimních obrázků, vyrábění draků, četby dračích pohádek a básniček a přípravou na advent. 17. listopad jsme si připomněly malováním státní vlajky a zpíváním české hymny, pro sv. Martina děti vyrobily a namalovaly bílé koně a zazpívaly mu písničku „Martin jede na koni“. Děti vyráběly výzdobu na adventní dílny a s žáky osmé třídy, kteří zavítali do ŠD, si vyrobily Adventní deníky. Starší děvčata pečlivě polepovala různé ruličky, ze kterých vznikl krásný družinový adventní kalendář. Během měsíce plnily děti další úkoly Kouzelného stromu a Skřítkovy truhličky.

 

SPOLUPRÁCE ŽÁKŮ 8. TŘÍDY A DĚTÍ ŠD

Do školní družiny opět zavítali žáci 8. třídy, aby spolupracovali s nejmenšími kamarády naší školy. Tentokrát pomáhali s výrobou Adventního deníku, který obsahuje pracovní listy s 24 úkoly, kterými si děti budou krátit čekání na Vánoce. Velcí kamarádi sešívali, vázali a lepili deníky, předčítali dětem zajímavosti o adventu a jejich pozornost si ověřili kvízem. Jako poděkování za pomoc a příjemně strávenou hodinku děti z družiny osmákům zazpívaly a zatancovaly čertí písničku. Cílem setkání bylo posílit aktivní spolupráci, vzájemnou komunikaci, čtenářskou gramotnost a sdílení společných zážitků žáků všech ročníků.

 

ŘÍJEN 2016

V měsíci říjnu jsme věnovali pozornost vlaštovkám, ježkům, bramborám a svátkům.  Děti vyrobily ozdobné talíře s vlaštovkami sedícími na drátech při západu slunce, s jinými vlaštovkami zase uspořádaly soutěž v létání. Filípek přinesl do družiny dort a oslavil s námi své deváté narozeniny. Při procházkách podzimní přírodou jsme nasbírali listy, ze kterých děti vytvořily skřítky Listnáčky, ježky a ozdobné lucerničky na hřbitov. Ježci z listů i ježci malovaní tuší vyzdobily družinu i chodbu školy. Děti se naučily písničku Kdyby byla Morava, kterou si zazpívaly za doprovodu harmoniky s p. uč. Urcem. Druhý říjnový týden v družině proběhla Strašidelná bramboriáda. Děti měly možnost vyrobit si z brambor tiskátka, pomazánku, zvířátka i strašáky. Také p. uč. Kobzinková si v učebně chemie připravila pokusy, ve kterých brambora sehrála hlavní roli. Na konci měsíce jsme si vysvětlili rozdíly slavení Halloweenu a Dušiček, děti si mohly vyrobit netopýry, pavouky či lucerničku na hřbitov. V průběhu měsíce děti plnily úkol Skřítkova kouzelného stromu - žluté jablíčko získaly za spolupráci. Skřitkovu truhličku si zase nalepily děti, které správně seřadily jména a hračky podle abecedy.

 

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA S ŽÁKY 8. ROČNÍKU

Ve středu 19. října 2016 přišli za dětmi ze školní družiny žáci osmé třídy, aby společně strávili hodinku zaměřenou na čtenářskou gramotnost. Dvojice osmáků přečetla skupince složené z žáků 1., 2. a 3. třídy vybranou kapitolu z knížky Příběhy z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky. Následně děti za pomoci „velkých kamarádů“ plnily úkoly z pracovních listů, které pro ně připravila vedoucí čtenářského klubu Darja Beláková. Děti odpovídaly na jednoduché i záludné otázky, zkoušely odhadnout význam slov použitých v knize, doplňovaly a skládaly písmenka podle obrázků, malovaly podle zapeklitého zadání, kdy se musely orientovat v prostoru, a luštily jména pohádkových bytostí v osmisměrce. Dětem z družiny se velice líbilo, že poznaly nové kamarády z vyšších ročníků své školy a mohly s nimi spolupracovat. A naopak osmáci zjistili, že plně zaujmout malé špunty a zapojit je do práce je celkem náročné. Uvědomili si, že umět číst a psát je pro ně už naprostá samozřejmost a připomněli si, jakou práci dalo všechno se to naučit. Jako poděkování za svou práci obdržel každý osmák omalovánku Křemílka a Vochomůrky vybarvenou dětmi školní družiny. Cílem této spolupráce bylo posílit čtenářskou gramotnost žáků všech ročníků, tzn. soustředit se na četbu, porozumět a umět se orientovat v textu, rozšiřovat si slovní zásobu a motivovat hlavně starší žáky ke čtení. Chceme, aby nikdo nepovažoval čtení za ztrátu času, a budeme proto vzorem malým čtenářům.

 

STRAŠIDELNÁ BRAMBORIÁDA

Druhý říjnový týden probíhal v družině ve znamení Strašidelné bramboriády. Každý den děti plnily různé aktivity spojené s bramborami. Nejdříve se seznámily s původem a využitím brambor, jmenovaly jídla, která se z této suroviny připravují, a dokonce si pochutnaly na vlastnoručně vyrobené bramborové pomazánce a pečených bramborových půlkách. Zjistily, že se i rozpůlená brambora dá využít jako tiskátko, a tak si natiskaly rovnou 10 pytlů brambor, kterými spolu s informační nástěnkou ozdobily třídu. Středa patřila sportu: v tělocvičně si děti měly možnost vyzkoušet svoji fyzičku např. při hodu bramborou do dýně a střelbě na plechovky, skákaly v pytlích mezi bramborami, zdolávaly slalom s bramborou na pingpongové pálce…. A proč bramboriáda strašidelná? Jedním z úkolů také bylo najít v obrovské pavučině lísteček se svým jménem, plnit úkoly bílého ducha nebo z brambor a listí vytvořit strašidlo či roztodivné zvířátko. Pavouky si zase děti vyráběly z víček od jogurtů. Poslední den erteplového týdne plnily děti úkoly z pracovních listů se strašidelnými tématy. Poté jsme přijali pozvání do učebny chemie, kde si pro nás p. učitelka Kobzinková připravila několik pokusů, ve kterých hlavní roli sehrála opět brambora. Na závěr si všichni za své týdenní snažení vyrobili bramborovou medaili, která však v tomto případě má hodnotu zlata.

 

Olympiáda školní družiny

 

Nejen v Brazílii, ale i ve školní družině v Žarošicích se konaly letní olympijské hry.  Již několik dnů před zapálením naší olympijské pochodně jsme si povídali o historii a významu této mezinárodní sportovní události, o symbolech a sportovních odvětvích. Na pondělí 12. září 2016 si vychovatelky pro děti připravily 8 sportovních stanovišť rozmístěných na fotbalovém a dětském hřišti. Barevně rozlišené týmy soutěžily v různých olympijských disciplínách: atletiku zastupoval běh na čas, hod míčkem, opičí dráha, sportovní střelbu představoval hod na plechovky, cyklistiku jízda na koloběžkách, fotbal střílení na branku. Přetahování lanem zase zastoupilo zápas a sportovní lezení, které bude na OH oficiálně zastoupeno až v roce 2020, běh do skluzavky, překonání závěsné lávky a následný sjezd lanovkou. Všechny děti se překonávaly ve svých výkonech, bojovaly i přes opravdu letní počasí, jaké sportovci neměli ani v Americe.  Za svůj výkon si unavené, ale šťastné děti odnesly diplom a malou sladkost. Na závěr ještě 3 nejlepší sportovci družiny obdrželi medaile za svůj nadprůměrný výkon při všech sportovních disciplínách. 1. místo vybojovala Martinka Šaňková, druhé Vojta Exler a na třetím se umístil Marťa Joch.

 

ZÁŘÍ 2016

V novém školním roce jsme v družině přivítali 20 prvňáčků, kteří se postupně seznamovali s pravidly chování nejen v družině, ale i na hřišti. Roční plán ŠD jsme nazvali Skřítkův rok v družině, proto si také děti vyráběly svého skřítka Podzimníčka. Společně jsme si četli pohádky a děti vymalovávaly obrázky, ve kterých se skřítci nebo podobné bytosti vyskytují. Děti se naučily zpívat lidovou písničku „Kdyby byla Morava“. Povídali jsme si o patronovi naší země, sv. Václavovi, a děti se tak dozvěděly, proč měly volno. Výtvarné a pracovní činnosti se nesly v duchu sklizně ovoce: z obtisků jablíček vznikaly zarámované obrazy, z kousků barevných papírů nebo krepových kuliček děti lepily na barevný podklad trnky, hrušky i jablíčka. Dále vyráběly šípkové keře, narozeninové balonky, písmenkovou mandalu, olympijské kruhy a před školu si vystavily strašáka vydlabaného z dýně. Každý den jsme chodili ven, děti pozorovaly přírodu a protáhly se na hřišti a prolézačkách. V polovině měsíce jsme pro děti připravili Olympiádu školní družiny, ve které barevně rozlišené týmy soutěžily v 8 disciplínách (běh na čas, hod míčkem, střelba na plechovky a na branku, opičí dráha, lanovka, jízda zručnosti a přetahování lanem). Všichni sportovci byli za úsilí a snahu odměněni diplomem a sladkostí. Nejlepší trojice sportovců družiny získala čokoládovou medaili. Každý dítě z I. oddělení si vyrobilo svůj Skřítkův kouzelný strom, na který si během roku bude lepit barevná kouzelná jablíčka za splnění zvláštního měsíčního úkolu. V září děti získaly červené jablíčko. Děti z II. oddělení zase získávají skřítkovu truhličku, kterou si lepí na nástěnku.

 

************************************************************************************************************************************************************

ČERVEN ve školní družině

 

Většina aktivit posledního měsíce školního roku se nesla ve znamení pohádky O perníkové chaloupce a blížícího se času prázdnin a dovolených. Děti tvořily podmořský svět se spoustou ryb, hvězdic a chobotnic. Nezapomněly ani na faunu našich luk a polí: z barevných papírů lepily šneky, malovaly motýly a ze slaného těsta modelovaly různá zvířátka, která po zatvrdnutí barvily temperami. Děti z ranní družiny nacvičily představení Útěk zvířátek, na které si vyrobily vlastní zvířátka i kulisy. Letní odpoledne jsme často trávili na hřišti při hrách s míčem, odpočíváním na dekách nebo skákáním panáka či gumy.

 

Děti si opět zahrály na malé kuchaře a zhotovily tvarohovo-pažitkovou pomazánku, kterou mazaly na bagetky. Nakrájené plátky okurky propíchly párátkem a vzniklou plachetnici s chutí snědly. Zvládly vyrobit i barevné papírové nanuky, ale ty nebyly k snědku.

 

Na závěr školního roku jsme pro děti z družiny připravili Pohádkové odpoledne jako rozloučení s pohádkami, kterým jsme se celý rok v družině věnovali.  Po splnění všech úkolů děti našly poklad. Stihli jsme i výlet do slavkovského kina na pěknou animovanou pohádku Hodný dinosaurus. Poslední družinový den děti obdržely sladkou odměnu za projekt Duhové děti, kterému se celý školní rok věnovaly.

 

Přejeme všem krásné prázdniny!

 

ŠD v kině

V pondělí 27. června 2016 se děti ze školní družiny vypravily do slavkovského kina Jas na animovaný film „Hodný dinosaurus“. Dobrodružná cesta malého dinosaura Arla, který se musel naučit čelit svému strachu, se dětem i vychovatelkám moc líbila. 

http://www.zszarosice.cz/akce/sd-v-kine

 

Pohádkový den školní družiny

Na úterý 21. června  připravily vychovatelky pro děti z družiny pohádkové odpoledne. Na deseti stanovištích plnily děti různé pohádkové úkoly: skákaly v čertovském pytli, podle svých představ oblékly Jezinku, třídily tvary jako Popelka, poznávaly byliny s Karkulkou, poskládaly pohádky, které rozházeli trpaslíci a hádaly jejich název, vytvářely zvířátka vystupující v pohádce Boudo, budko atd. Podle instrukcí dětí z kroužku Věda vyráběly bobtnající hmotu na těsto pro pečení Koblížka. Za splnění úkolu dostalo družstvo na každém stanovišti písmenko, ze kterých děti složily tajenku s místem ukrytého pokladu. V udírně na hřišti pak společně našly sladkosti a novu společenskou hru Pohádkohraní. Děti odcházely spokojené z příjemně stráveného odpoledne. Děkujeme žákům ze Školního parlamentu a z kroužku Věda za velkou pomoc s organizací Pohádkového dne školní družiny.

http://www.zszarosice.cz/akce/pohadkovy-den-sd

 

KVĚTEN ve školní družině

 

Děti v družině věnovaly začátkem měsíce každou chvilku k potěšení své maminky: vyráběly voňavé červené mýdlo ve tvaru srdíčka, které vložily do skládané papírové krabičky. Na Den matek pak k dárečku přidaly ještě přáníčko nebo obrázek s věnováním a velkou pusu.

 

Květen patří květům a přicházejícímu létu, proto děti různými technikami vyráběly kytičky, květinové plakáty, velké barevné i malé skládané motýly, ptáčky a včeličky vracející se do úlu. Svými výrobky pak vyzdobily chodby školy. Z krabiček od čaje vyráběly zvířátka, se kterými nacvičují pohádku. V průběhu měsíce jsme se tentokrát věnovali pohádce O Smolíčkovi. Děti měly možnost seznámit se s pohádkou poslechem, zhlédnutím a různými pohybovými hrami o jelenovi a jezinkách, dokonce si vyrobily i vlastní stolní hru o hledání Smolíčka a naučily se krátkou básničku.

 

Denně se děti měly možnost protáhnout na hřišti, prolézačkách, hrát si na pískovišti, cvrnkat kuličky i skákat panáka a gumu. Dokonce jsme navštívili i zahradu mateřské školky, kde si děti zavzpomínaly na dobu, když byly „malé“. Zde si vyzkoušely zase jiné herní prvky, jezdily na koloběžkách a hrály si v domečcích na obchod a nemocnici. Během celého měsíce plnily další úkol Duhových dětí, tentokrát ve znamení: šetříme životní prostředí. Měly za úkol přinést papír do sběru, PVC vršky nebo staré baterie, které odevzdaly do speciálního sběrného boxu.

http://www.zszarosice.cz/akce/kveten-ve-skolni-druzine-1

 

DUBEN ve školní družině

První sluneční paprsky děti z družiny vytáhly na hřiště, prolézačky a pískoviště, kde se dostatečně vyřádily, aby se pak mohly věnovat výtvarným a pracovním činnostem. Z rozmanitých materiálů a různými technikami vyráběly ptáčky, čápy, jarní stromy a květiny, duhu i čarodějnice. Celý duben se děti věnovaly dopravě – vyrobily si značky a dopravní prostředky z papíru, ukuchtily „jedlý“ semafor. Své znalosti si ověřily při dopravní soutěži ŠD. Zúčastnily se také cvičení i soutěže o výběr zdravého jídelníčku projektu sedmáků Zdravý týden. V průběhu měsíce plnily další úkol Duhových dětí - měly za úkol vyhledat či vymyslet čarodějné zaklínadlo.  

http://www.zszarosice.cz/fotogalerie/duben-ve-skolni-druzine-1

 

DOPRAVKA ve školní družině

V průběhu měsíce dubna se děti ve školní družině věnovaly dopravní výchově. Naučily se poznávat základní dopravní značky, vyplňovaly pracovní listy s dopravní tématikou, vyrobily si značky a autíčka, a dokonce zjistily, jak chutná semafor (čokoládově). Všechny získané vědomosti si ověřily v závěrečném dopravním testíku, jehož součástí byl kromě jiného i interaktivní kvíz Riskuj a jízda zručnosti. Věříme, že získané znalosti a dovednosti děti připravily na bezpečný pohyb v silničním provozu.

http://www.zszarosice.cz/akce/dopravka-ve-skolni-druzine

BŘEZEN ve školní družině

Březen se nesl v duchu příchodu jara a blížících se velikonočních svátků. Děti tvořily první jarní kytičky, které pozorovaly při procházkách v okolí školy. Sněženky, narcisky a tulipánky spolu s kuřátky vyzdobily školní chodbu a třídy. Děti si nakreslily novou závodní trať na cvrnkání vršků, zúčastnily se celodružinové soutěže ve hře Člověče, nezlob se. V měsíci březnu jsme se věnovali pohádce o Palečkovi, děti si přečetly různé verze tohoto příběhu o malém kloučkovi a seznámily se i s Malenkou. Navštívili jsme obecní knihovnu, kde se děti dozvěděly různé informace, např. jak se v knihovně orientovat, kolik knih zde najdou… a po příchodu do družiny se pustily do výroby veselých knižních záložek.

 

Ke konci měsíce jsme se vrhli na velikonoční tvoření. Děti si vyrobily velikonoční košíčky, přáníčka a papírové zápichy s motivy zajíčků a kuřátek ozdobené mašlí z lýka, které zapíchly do řeřichy zaseté do nazdobených kelímků. Vyprávěli jsme si o příchodu jara, významu Velikonoc a pomlázky a vysvětlili si názvy barevných dnů velikonočního období. V průběhu celého měsíce děti plnily další úkol Duhových dětí, tentokrát získávaly zelený proužek za vykonání dobrého skutku.

http://www.zszarosice.cz/fotogalerie/brezen-ve-skolni-druzine-1

 

ŠD v knihovně

V úterý 15. března navštívili žáci I. oddělení školní družiny obecní knihovnu. Knihovnice paní Hasalová si pro ně připravila zajímavý a bohatý program. Děti se dozvěděly, kolik knih čítá místní knihovna, jak se mají v knihovně orientovat a vyhledat si tak vhodnou knihu, jakým způsobem se knihy evidují a půjčují…. Připravila si také několik ukázek knih a videoklipů od autorů F. Hrubína, V. Čtvrtka a Z. Svěráka. Velmi ji potěšilo, že mnohé z knih děti znají. Také nám připomněla blížící se sedmisté výročí od narození Karla IV. Na závěr si děti prohlížely dětské knihy a různé zajímavé encyklopedie, nejvíce je však zaujal rozkládací atlas hadů. Jako poděkování za krásně prožité odpoledne děti paní Hasalové věnovaly záložku do knih, kterou si tento týden vyrábějí v družině.

http://www.zszarosice.cz/fotogalerie/sd-v-knihovne

 

ÚNOR ve školní družině

V průběhu měsíce února se děti seznámily s různými verzemi pohádky O Popelce, která je, spolu s plesovou sezónou, inspirovala k výrobě šatů a košil s vázankou. Plesovou garderobu ještě doplnily náhrdelníky a náramky navlečené z těstovin. Na Pohádkový karneval, o kterém jsme vás již informovali, si děti vyrobily škrabošky, své vlastní pohádkové puzzle a různé výrobky s tematikou klaunů. Na závěr celého karnevalového odpoledne jsme si zazpívali a zatancovali písničku Tanec princezen, kterou se všechny děti naučily. Při povídání o původu svátku sv. Valentýna děti zhotovily spoustu přáníček, veselých srdíčkových postaviček, včeliček a srdíčky nazdobily i vchodové dveře. Na nástěnku „Správně vidíme jen srdcem“ děti přišpendlily vystřižená barevná srdíčka, do kterých vepsaly to, co je u srdíčka potěší a zahřeje, do černých a natržených to, co je zraňuje a ubližuje jim. Deštivé dny jsme si krátili hraním různých her, stavěním z lega a cihliček a také pečením tří jablečných buchet ve školní kuchyňce. Když nám počasí přálo, chodili jsme na prolézačky a procházky do okolí, kde jsme si všímali prvních jarních kytiček. Sněženkami a tulipány, vyrobenými různými výtvarnými technikami, jsme si vyzdobili družinu. Na závěr měsíce se všechny děti z družiny utkaly ve hře Člověče, nezlob se. Vítězové obdrželi malou odměnu. Děti také plnily další úkol duhových dětí.

http://www.zszarosice.cz/fotogalerie/unor-ve-skolni-druzine-0

 

Karneval ŠD

V úterý 9. února 2016 odpoledne zaplnili tělocvičnu naší školy princezny, klauni, piráti, nevěsty, kouzelníci, námořníci, zvířátka a další pohádkové bytosti ze školní družiny, aby si užili Pohádkový karneval. Děti procházely sedmi stanovišti, na kterých plnily různé pohádkové úkoly. Za jejich splnění si nalepily barevnou „rolničku“ na papírového kašpárka. Musely znát odpověď na otázky z pohádek, uvařit ze správných surovin polévku a prostřít na oběd, roztřídit odpad, skákat s míčem jako žabka a trefit se do koše, vylézt po žebřinách pro plyšáka, uhádnout předměty se zavázanými očima, seskládat trojici puzzle nebo vysokou věž, kolíčkem na prádlo co nejrychleji přemístit předměty atd. Za nasbírání plného počtu rolniček děti obdržely malou sladkost.

Na závěr jsme se společně vyfotili a zatančili si Tanec princezen, který děti pilně trénovaly v družině. Děkujeme za pomoc dětem ze školního parlamentu, které nám při akci pomáhaly na stanovištích.

http://www.zszarosice.cz/fotogalerie/karneval-sd

 

Leden ve školní družině

První lednové dny děti v družině vzpomínaly na Vánoce a silvestrovský ohňostroj a vyráběly postavičky Tří králů a královských korun, se kterými pak hrály pohybové hry. Celý měsíc jsme se věnovali pohádce O Sněhurce, děti se naučily básničku a písničku o trpaslících, které už umí pojmenovat a správně odpovídaly na kvízové otázky. Pány zimy, sněhuláky, děti vytvářely nejen ze sněhu, ale i z papíru, starých ponožek, lékařských špachtlí a z otisků dlaně. Teploty pod bodem mrazu zase vybízely k výrobě zamrzlých oken a zimního města. Rukavice a čepice zdobené barvami a voskovkami sice nezahřály, zato vyzdobily družinu. Děti si také motaly panáčky a panenky z vlny, navštívily počítačovou učebnu a vydováděly se v tělocvičně. Plnily další úkoly Duhových dětí a Stonožky.

http://www.zszarosice.cz/fotogalerie/leden-ve-skolni-druzine-1

PROSINEC ve školní družině

Čekání na Vánoce si děti z družiny krátily čtením a poslechem pohádky Čert a Káča, povídáním o životě svatého Mikuláše, kterému vybarvily a namalovaly spoustu obrázků a nácvikem písničky a tanečku Popletení čertíci. Mikuláš posloužil také jako předloha pro vyrábění záložek, visaček a velké lucerny. Děti vyráběly andělíčky a sobí jmenovky, malovaly čerty, zhotovily spoustu vánočních přáníček, které udělaly radost v rodině i zaměstnancům školy. Domů si odnesly i vánoční svícny vyrobené ze starých CD a nezapomněly napsat dopis Ježíškovi. Společně jsme poskládali papírový betlém, vykrájeli voňavé voskové ozdoby na stromeček nebo vytvořili dekorační hvězdu na dveře. Ve školní kuchyňce jsme uváleli kokosové kuličky a z listového těsta upekli sladké čtverečky, na kterých jsme si pochutnali při vánoční besídce u stromečku. Poté, co jsme si zazpívali koledy, se děti pustily do rozbalování dárků. Kromě puzzle, stolních her a velkých papírových cihliček na stavění tam děti našly poukaz na vánoční výlet do kyjovského kina na animovaný pohádkový film „V hlavě“. Celý měsíc jsme si náramně užili, radost z dárků se mísila se zážitky z výletu do kina a nedočkavostí příchodu Štědrého dne.

http://www.zszarosice.cz/fotogalerie/prosinec-ve-skolni-druzine-1

 

Družina v kině

V pondělí 21. prosince 2015 se děti ze školní družiny vydaly do kyjovského kina na animovaný film "V hlavě". Celý děj se odehrával v hlavě dívky Riley, kde si vládu předávají radost, smutek, strach, nechuť a vztek.... Napínavý příběh se dětem velmi líbil a možná je i trošku poučil.

LISTOPAD ve školní družině

Listopad dostal jméno podle listí, které posloužilo dětem na dovádění a v družině při vytváření stromů, strašáků, skřítků, víl a různých zvířátek. Pohádku Boudo, budko, která kralovala měsíci listopadu, jsme si nejen přečetli, naučili se básničku, ale děti si ji i zahrály v maskách šitých i papírových, které samy vyrobily. Děti se dozvěděly, čím se zvířátka vystupující v pohádce živí, jaké stopy zanechávají a také kde bydlí. Jak se staví lidská obydlí, to děti pozorovaly při procházkách, a tak si polepením krabiček zhotovily různé domečky, školu, kostel, hrad, ze kterých pak společně postavily svoje město.

 

Připomněli jsme si svátek sv. Martina, kterému děti vyrobily bílého koně a vymalovaly spoustu omalovánek se symboly pláště, hus a prvního sněhu. Děti také vybarvovaly jablíčkové ornamenty, hlavní postavy pohádky, vyprávěly příběhy podle obrázků z knih, které jsme si společně četli. Opět jsme navštívili školní cvičnou kuchyňku, kde si děti upekly jablečnou buchtu, roládu a připravily zdravou svačinku z toustového chleba ve tvaru sovy. Na svých výrobcích si velice pochutnaly a náladu jim nezkazilo ani následné umývání nádobí. Po celý měsíc děti plnily úkoly duhových dětí a stonožky. Koncem listopadu jsme se pustili do výroby adventních kalendářů: I. oddělení si vyrobilo kalendář z 24 figurek Mikulášků, II. oddělení z pytlíčků zavěšených na ramínku ozdobeného andělíčkem. Každý si také domů odnesl svůj adventní papírový věnec a kalendář ve tvaru kapra nebo sněhuláka.  

http://www.zszarosice.cz/fotogalerie/listopad-ve-skolni-druzine-1

 

ŘÍJEN ve školní družině

Říjen patřil pohádce O veliké řepě. Pohádku jsme si nejen přičetli, ale děti se naučily
i krátkou básničku a zahrály divadlo s vyrobenými postavičkami. Povídali jsme si o tom, co nám na polích a v zahradách uzrálo. Děti přinesly různé druhy ovoce a zeleniny, ze kterého si nakrájely a nazdobily ovocný talíř a pochutnaly si na vlastnoručně vyrobené bramborové pomazánce. V družině oslavil Filípek své osmé narozeniny a všem přinesl dort. Děti vyráběly veselé, strašidelné i zamračené draky a užily si soutěžní odpoledne na Drakiádě. Různými technikami vytvářely zdobené dýně, strašáky a netopýry a luštily křížovku plnou strašidel. Také si vyrobily podzimní lucerničky a vyšily pytlíčky naplněné voňavými bylinkami. Během měsíce děti plnily další úkoly z celoročního projektu.

http://www.zszarosice.cz/fotogalerie/rijen-ve-skolni-druzine-0

 

Drakiáda školní družiny

se uskutečnila ve čtvrtek 15. října 2015. Špatné počasí nás neodradilo, proto jsme se z původně plánovaného hřiště sešli v tělocvičně školy. Akce se zúčastnilo přes padesát dětí z družiny, které za splnění úkolů na jednotlivých stanovištích získávaly sladkost. Měly za úkol složit dračí puzzle, házet dračím vejcem, proběhnout slalom dračí dráhou nebo správnou barvou a ve správném pořadí označit mašle na dračím ocase.

Místo pouštění draků si děti zahrály kuželky, házely kroužky, skládaly dominové kostky, vymalovávaly dračí omalovánky…. Na závěr děti obdržely upomínkový list a malou drobnost a pořídili jsme společné foto s deváťáky, kteří nám ochotně pomáhali s organizací.

http://www.zszarosice.cz/fotogalerie/drakiada-skolni-druziny

 

ZÁŘÍ ve školní družině

Nový školní rok začal i v družině, kde jsme letos přivítali 24 nových prvňáčků. Každý měsíc se budeme věnovat jedné pohádce, září patří Červené karkulce. Četli a poslechli jsme si několik verzí pohádky, malovali obrázky a prstové divadlo, plnili úkoly a pohádku si i zahráli. Karkulka šla k babičce lesem, proto jsme si povídali o zvířátkách, která tam potkala, o stromech a kytkách, které viděla. Děti si tak mohly vyrobit lesní zvířátka, ježky, vlaštovky, rybky a houbu jako ozdobu na dveře… Také se naučily rozpoznat několik druhů bylinek nejen podle tvaru, ale i vůně. Chodili jsme na prolézačky, hřiště i pískoviště, děti malovaly křídami a hrály různé hry.

 

Jako celoroční projekt, jehož cílem je plnit každý měsíc různé úkoly, si první oddělení zhotovilo postavy duhových dětí a druhé oddělení stonožku.

http://www.zszarosice.cz/fotogalerie/zari-ve-skolni-druzine-0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČERVEN ve školní družině

V posledním měsíci školního roku většina aktivit směřovala k tématu měsíce: Letní louka. Děti vyráběly včeličky, motýlky nebo housenky z ruliček od toaletního papíru, papírové barevné ptáčky, motýlí barevnou louku z nabarvených těstovin aj. Ti nejšikovnější také vyrobili z kartonu hru s motivy louky: hlavním úkolem bylo pomocí brčka foukat do berušek z PET vršků až do cíle….

V pátek 12. 6. se děti ze školní družiny zúčastnily PLACKOHRANÍ, při kterém malovaly do šablony své návrhy na vlastní placku či zrcátko. Pan Kišš všem ukázal přístroj, na kterém se placky vyrábí a každý mohl při vyhotovení vlastního výrobku pomáhat. Děti měly z vlastnoručně vyrobené ozdoby velkou radost.

Chodili jsme často na hřiště, kde si děti hrály s míčem a protahovaly se na posilovacích strojích. Když nám nepřálo počasí, navštívili jsme počítačovou učebnu nebo jsme se pobavili u animované pohádky Raubíř Ralf.

Poslední školní pátek jsme se vypravili na družinový výlet do Kyjova. Naše cesta směřovala do herny Sokolíček, kde děti strávily příjemné odpoledne plné her a sportovního vyžití.

Přejeme všem krásně strávené letní prázdniny!

 

http://www.zszarosice.cz/fotogalerie/cerven-ve-skolni-druzine

 

Školní družina na výletě

 

V pátek 26. června 2015 se děti ze školní družiny vypravily do kyjovské herny Sokolíček. Děti si na skvělých atrakcích situovaných do třech pater prolézacích zón užily spoustu zábavy a legrace. Nejvíce se jim líbila trampolína, boxovací pytle, skluzavky, tobogán, bazének s plastovými kuličkami a také občerstvení v místním baru. Využili jsme také venkovní prostory nabízející velkou trampolínu, prolézačky, houpačky a jiné herní prvky. Děti se domů vracely unavené, ale spokojené. 

http://www.zszarosice.cz/fotogalerie/skolni-druzina-na-vylete-0

 

 

KVĚTEN ve školní družině

 

Začátek měsíce května se ohlásil Dnem matek a každý chtěl udělat radost své mamince. Děti ze školní družiny vyráběly z polymerové hmoty různobarevné přívěsky, které navlékly na drát nebo silon. Tyto náhrdelníky vložily do papírových krabiček ve tvaru srdce, přidaly různá přáníčka nebo ozdobným stehem obšívaná látková srdíčka a potěšily tak vlastnoručně vyrobenými dárky své maminky.

Květen patří květům, a tak děti vyráběly různé kytičky: ze žlutých papírových koleček pampelišky, z barevných proužků velké květy, jiné květiny zase vznikaly odléváním sádry do forem a jejich následném barvení temperami. Na všechny tyto květiny svítí sluníčka vyrobená ze starých CD. Děti si také vyzkoušely techniku frotáž, při které třením plochou voskovek na list překrytý papírem vystoupila struktura listu.

Když bylo pěkně, chodili jsme na prolézačky a na hřiště, kde jsme trénovali na Kuličkiádu. Ta se uskutečnila poslední květnový pátek, kdy se všechny děti ze školní družiny utkaly ve cvrnkání kuliček. Vítězové obdrželi diplomy a sladkou odměnu. Za nepříznivého počasí jsme hráli nové pexeso s obrázky Žarošic, Uhřic, Násedlovic a naší školy a četli jsme si legrační básničky od J. Žáčka. Také jsme ve školní cvičné kuchyňce pekli čokoládové cookies, které se dětem moc povedly. 

http://www.zszarosice.cz/fotogalerie/kveten-ve-skolni-druzine

 

KULIČKIÁDA

V pátek 29. května 2015 proběhla na hřišti KULIČKIÁDA, které se zúčastnilo 50 dětí ze školní družiny. V každém kole soutěžilo 6 dětí a vítězové jednotlivých družstev se utkali ve finále. Vítězové byli odměněni sladkostí a diplomem.

 http://www.zszarosice.cz/fotogalerie/kulickiada-sd

 

DUBEN ve školní družině

Duben je měsíc rození mláďátek, dopravy a pálení čarodějnic. Zavzpomínali jsme na prožité Velikonoce u jednohubek, které děti namazaly pomazánkou zhotovenou z vařených vajíček. Děti tvořily zvířátka z WC ruliček a barevných papírů. Z pravidelně nalepených papírových proužků zase vznikaly zajímavé zvířecí obrazy, kterými jsme vyzdobily šatny.

 

Pečlivě jsme se připravovali na dopravní soutěž, která proběhla 17. dubna. Na 4 stanovištích děti plnily různé úkoly (znalost dopravních značek, důležitá tel. čísla, orientace, ošetření úrazu, jízda na koloběžkách), za jejichž splnění dostaly část obrázku. Nalepením všech částí získaly pamětní list. Děti si v družině mohly vyrobit dopravní značky nebo auta, vyplnit různé pracovní listy s dopravní tématikou.

 

Když jsme zrovna neřádili na hřišti, četli jsme si z knížky Pohádkový lunapark a Encyklopedie hrůzy. V pátek 24. dubna si pro nás školní parlament připravil čarodějnické odpoledne plné soutěží a tvoření završené opékáním špekáčků. Některé děti si také v družině vyrobily papírovou čarodějnici nebo létající koště, jiné nazdobily figurínu čarodějnice. Společně jsme se podívali na pokračování filmu Saxána – Lexikon kouzel.

http://www.zszarosice.cz/fotogalerie/duben-ve-skolni-druzine-0

 

Čarodějnické odpoledne

V pátek 24. dubna 2015 uspořádal školní parlament pro děti ze školní družiny čarodějnické odpoledne. Na stanovištích děti plnily různé úkoly: sbíraly byliny na kouzelnou mast, vařily lektvar, zkoušely se prolétnout na koštěti, musely poznat pohádkovou postavu nebo si mohly vyrobit kouzelnou hůlku či kamínek s pavoukem. Na závěr si všichni opekli špekáčky. Odpoledne se vydařilo na výbornou a všichni si to pořádně užili.

http://www.zszarosice.cz/fotogalerie/carodejnicke-odpoledne

 

Dopravní soutěž ŠD

 

V pátek 17. dubna 2015 uspořádala školní družina dopravní soutěž, na kterou se děti pečlivě připravovaly: učily se poznávat dopravní značky, vyplňovaly pracovní listy s dopravní tématikou, vyráběly značky, semafory, autíčka, hrály dopravní pexeso…

 

Na 4 stanovištích rozmístěných po velké tělocvičně děti plnily různé úkoly – určovaly dopravní značky, které musely vybarvit správnými barvami, ošetřovaly drobný úraz, barevně i velikostně odlišná autíčka parkovaly podle zadaných instrukcí, hledaly správnou cestu v labyrintu, pohotově dokázaly vytočit čísla záchranných integrovaných složek, z PVC vršků sestavovaly značky nebo dopravní prostředky a nakonec je čekal slalom na koloběžkách.

 

Za splnění jednotlivé disciplíny dostaly děti část obrázku. Nalepením všech jeho částí získaly pamětní list, který si vybarvily a spolu se sladkou odměnou odnesly domů. Děti si dopravní odpoledne užily a doufáme, že je získané znalosti a dovednosti alespoň trochu připravily na bezpečný pohyb v silničním provozu. Děkujeme děvčatům z deváté třídy, která nám při akci pomáhala.

http://www.zszarosice.cz/akce/dopravni-soutez-sd

 

 

BŘEZEN ve školní družině

V průběhu měsíce března jsme navštívili dvě knihovny - obecní a školní. Děti se dozvěděly různé informace o knihách a jejich půjčování. Několik knih jsme si rovnou odnesli do družiny. K usnadnění hledání přerušené četby si děti vyrobily barevné knižní záložky. Společně jsme si přečetli knížku „Kašpárek jde do světa“ a naučili jsme se písničku „Jaro dělá pokusy“.

 

Příchod jara nám už ohlásily první jarní kytičky – nejen příroda, ale i děti vykouzlily první sněženky z odličovacích tamponů či skládaného papíru a z krepového papíru zase vznikly barevné hyacinty, které společně s duhou a kapkami deště krásně vyzdobily schodiště školy.

 

Ke konci měsíce jsme se vrhli na velikonoční tvoření. Děti si vyrobily papírové zápichy s velikonočními motivy ozdobené mašlí z lýka, které zapíchly do osení, vyrobily si kuřátka a zajíčky z papírových tácků, slepičky na hřadu z proložek od vajec nebo kuřátka ve skořápce na dřevěném kolíčku…. Tradiční velikonoční vajíčka děti zdobily papírovými ozdobami, mozaikou, vyškrábáním voskovek zalitých tuší…Klubající se kuřátka vyrobená z vlny zase čouhala z vystřiženého otvoru červeně nastříkaných vajíček.

 

Před velikonočními prázdninami si děti ukuchtily kuřátka z piškotů - vyšlehaným máslovým krémem spojily piškoty, hlavičky nazdobily nakrájenými kousky želatiny a čokoládovou polevou.

 

O zpestření programu se nám postaral pan Sovák z Věteřova: do družiny přivezl ukázat červené užovky, které chová doma v teráriu. Děti zjistily, že nejsou nebezpečné a dozvěděly se zajímavé informace o jejich chovu.

 

http://www.zszarosice.cz/akce/brezen-ve-skolni-druzine


Užovky ve školní družině

V pátek 27. března 2015 nás do školní družiny přijel navštívit pan Sovák, chovatel užovek červených.  Ukázal nám celkem 5 dospělých hadů a jedno sedmiměsíční mládě. Užovka červená je nejedovatý had velmi často chovaný v teráriích. Pan Sovák nám vysvětlil, proč užovky vlastně nejsou červené, čím a jak často je živí, kolika let se dožívají, proč při spánku nezavírají oči atd. Zpočátku se děti hadů bály, ale během chvíle si už většina dětí hady hladila, a později se děti nechaly užovkami obtočit a vyfotit.

 

Bylo to velmi zajímavé a poučné odpoledne a děti byly z ukázky užovek nadšené.

http://www.zszarosice.cz/fotogalerie/uzovky-ve-skolni-druzine

 

ÚNOR ve školní družině

Začátkem měsíce února jsme se věnovali přípravě družinového karnevalu: děti si vyráběly masky klaunů, které lepily na dřevěné špachtle, vyprávěli jsme si o původu a průběhu oslav masopustu, ze svačinových papírových sáčků a kousků barevných papírů či nafouklých balonků zase vznikaly legrační obličeje. O průběhu našeho Pyžamového karnevalu jsme již psali v samostatném článku.

Blížil se svátek sv. Valentýna, proto jsme si vysvětlili, proč se tento svátek zamilovaných vůbec slaví. Děti si vyrobily srdíčka, přáníčka a kartičky, které rozdaly svým blízkým. Na vchodové dveře družiny jsme společně zhotovili věnec ze srdíček různých barev a velikostí.

Využili jsme příznivého počasí a vyfotili se u „naše stromu“, chodili na delší procházky, při kterých jsme kontrolovali naše rozvěšená ptačí krmítka. Také se nám podařilo pozorovat kalouse ušatého. V nové školní kuchyňce jsme pekli muffiny a zdobili je cukrovou polevou.

http://www.zszarosice.cz/fotogalerie/unor-ve-skolni-druzine

 

Pyžamový karneval

V pátek 6. února 2015 se konal Pyžamový karneval školní družiny. Děti se celý týden pečlivě připravovaly: vyráběly si klaunovské masky, chystaly pyžamka, malovaly obrázky, vyplňovaly pracovní listy s klaunovskou tématikou…. Povídali jsme si o masopustních zvycích a ze všech získaných informací a výrobků děti vyrobily nástěnku, kterou si můžete prohlédnout na chodbě před družinou.

 

Sešli jsme ve velké tělocvičně, kde jsme přichystali pro děti čtyři hlavní stanoviště a spoustu menších aktivit.  Za splnění připraveného úkolu děti dostaly malou sladkost. V průběhu karnevalového veselí jsme se společně vyfotili, zatancovali si, v rytmu hudby také proběhla promenáda nočních úborů spojená s podlézáním pod lanem…..

 

Děti si karnevalové odpoledne plné her, soutěží a tance užily, za odměnu si kromě vzpomínek odnesly i Pamětní list školní družiny. Děkujeme děvčatům ze školního parlamentu, která nám při akci pomáhala.

http://www.zszarosice.cz/fotogalerie/pyzamovy-karneval-skolni-druziny

 

LEDEN ve školní družině

Leden jsme v družině zahájili přípravou na příchod králů – z ubrousků a barevných papírů děti vytvářely obrázky „Tří králů“ či královských korun. Celý měsíc jsme vyráběli sněhuláky, lední medvědy polepené kokosem a veselé sněhové vločky. Holky se věnovaly zimní módě - podle své fantazie malovaly modelkám různé modely a obrázky pak zkombinovaly se zbytky látek. Z tvrdého papíru děti vystříhaly čepice a rukavice, které nápaditě pomalovaly různými vzory. Děti z ranní družiny se věnovaly cestování po naší republice.

Nezapomněli jsme ani na ptáčky – na stromy v okolí školy jsme jim pověsili vlastnoručně vyrobené ptačí pochoutky a „krmítková zátiší“ děti vytvořily nalepením lékařských špachtlí, zrní a papírových ptáčků na modře natřené výkresy.

Navštívili jsme také tělocvičnu, a když venku konečně napadl sníh, postavili jsme si sněhuláka a užili si pořádnou koulovačku.

http://www.zszarosice.cz/fotogalerie/leden-ve-skolni-druzine-0

 

 

PROSINEC ve školní družině

Měsíc prosinec byl v družině plný činností, aktivit, překvapení a dárečků. Děti si vyrobily adventní kalendář a každý adventní den vybraní žáčci obdrželi malou sladkost. Do družiny za námi přišli žáci ze 7. třídy, kteří si pro nás připravili projekt „ Zdravá výživa". Celá družina se vydala na výlet do kyjovského kina na animovanou pohádku „Dům kouzel“.

 

Děti vyráběly čerty, Mikuláše, vánoční lucerničky, figurky z buráků a také novoroční přáníčka. U klavíru jsme nacvičovali písničku na školní vánoční koncert. Děti vypracovaly perníkové těsto a upečené voňavé perníčky zručně nazdobily. Ty pak spolu s ozdobami vyrobenými z včelích plátů a popcornových řetězů posloužily jako ozdoby na vánoční stromeček. Pod ním děti našly spoustu dárečků – klukům udělal největší radost stolní fotbal, holky se radovaly z dřevěného nábytku pro panenky a společenských her.  Zazpívali jsme si koledy a pochutnali si na připraveném občerstvení.

http://www.zszarosice.cz/fotogalerie/prosinec-ve-skolni-druzine-0

 

Družina v kině

Ve středu 17. prosince 2014 se děti ze školní družiny vydaly do kyjovského kina, tentokrát na belgickou animovanou pohádku „Dům kouzel“. Dobrodružná pohádka o kocourkovi, který se ukryje v domě starého kouzelníka a spolu s novými kamarády se rozhodne dům zachránit před chamtivým synovcem, se všem velice líbila. 

http://www.zszarosice.cz/fotogalerie/druzina-v-kine

 

"Zdraví" sedmáci v družině

Ve středu 3. 12. 2014 proběhlo ve školní družině odpoledne zdravé výživy pod vedením žáků 7. třídy. Ti si v rámci výchovy ke zdraví připravili program, který se vždy skládal z teoretické powerpointové prezentace a praktické činnosti (kvízu, skládání jídelníčku, rozdělování zdravých a nezdravých potravin, výroby ovocno-zeleninového salátu).

Děti ve školní družině se dozvěděly informace o zdravé a nezdravé výživě, skladbě jídelníčku a poruchách výživy.  Žáci 7. třídy si pak vyzkoušeli, jak nesnadné je děti zaujmout, zklidnit a vést při činnosti.

http://www.zszarosice.cz/fotogalerie/zdravi-sedmaci-v-druzine

 

LISTOPAD ve školní družině

 

Družinový plán na měsíc listopad se nesl ve znamení strašidel, bubáků a příprav na advent. Děti vytvořily z popisků a obrázků nástěnku Dušičky x Halloween, aby si uvědomily hlavní znaky a rozdíly mezi oběma svátky a tradicemi.

 

Věnovali jsme se výrobě bubáků z dýní a klasů, které děti pomocí tavné pistole zdobily různými přírodninami. Strašidelné duchy vytvořily z vylisovaných javorových listů, které natřely bílou temperou a ozdobily černým fixem. Další bubáci vznikali z papírových kapesníčků. Děti také vystřihovaly a nalepovaly strašidelné motivy na vodovkami pomalované čtvrtky či talíře, slepovaly dýně z papírových proužků, z tvrdého papíru vyrobily hrnky ozdobené čajovým sáčkem a vytvářely podzimní pohled z okna na podzimní strom. Četli jsme si strašidelné pohádky a společně jsme zhlédli strašidelný příběh "Casper".

 

Poslední listopadové dny jsme vyráběli jednoduché papírové adventní věnce a také adventní kalendáře se sněhulákem na odškrtávání zbývajících dnů do Vánoc. Členové kroužku Věda je zábava nás vytáhli z laboratoře do terénu. Skupinky vytvořené z dětí družiny a členů Vědy se rozběhly po těsném okolí školy a sbíraly různobarevné listí. Cílem bylo nasbírané listí barevně odstupňovat, nalepit ho na papírovou paletu a ukázat nám tak kouzelné hrátky přírody. Opět jsme odměnili nejpilnější děti z družiny, které nasbíraly nejvyšší počet razítek za aktivitu.

http://www.zszarosice.cz/fotogalerie/listopad-ve-skolni-druzine-0

 

"Náš strom" s Vědou

O celoročním projektu školní družiny „Náš strom“ jsme vás již informovali v září. V prvním listopadovém týdnu nás členové kroužku Věda je zábava vytáhli z laboratoře do terénu. Skupinky vytvořené z dětí družiny a členů Vědy se rozběhly po těsném okolí školy a sbíraly různobarevné listí. Cílem bylo nasbírané listí barevně odstupňovat, nalepit ho na papírovou paletu a ukázat nám tak kouzelné hrátky přírody. Školní družina děkuje Vědě a p. uč. Kobzinkové za zajímavé a inspirativní odpoledne.

 http://www.zszarosice.cz/fotogalerie/nas-strom-s-vedou

 

ŘÍJEN ve školní družině

Zaměřili jsme se na zpracování přírodnin: z kaštanů jsme vyráběli šneky, ježky, koníky, žirafy a jiná zvířátka. Do bramborových půlek děti zapíchaly párátka, společně jsme nožem vyřezali čumáček a přilepili očička, a tak vznikli krásní ježečci.  Jiné ježky děti tvořily lepením listí či jehličí na papírové šablony.

 

Za pěkného počasí jsme chodili na procházky a z nasbíraných listů děti vyráběly závěsné věnce, které zdobily peckami, šípky a sušenými květy. Vylisované listy jsme přepůlili, nalepili na čtvrtku a dokreslovali pomocí voskovek a pastelek. Přilepením výrobku na barevný papírový podklad vznikla efektní výstavka, která vyzdobila šatny. Krásně zabarvené podzimní listy vznikly zapuštěním vodových barev do zažehlených nastrouhaných voskovek.

 

V rámci sovího týdne jsme vyráběli sovičky z hnědých svačinových sáčků a WC ruliček. Vybarvené soví omalovánky děti vystříhaly a nalepily na tmavý modrý papír, který dozdobily hvězdami. Společnou velkou sovu ze sena a přírodnin jsme zavěsili na vchodové dveře do ŠD. Společně jsme zhlédli pohádkový příběh Legenda o sovích strážcích,  který se dětem moc líbil.

http://www.zszarosice.cz/fotogalerie/rijen-ve-skolni-druzine

 

BRAMBORIÁDA

Měsíc říjen v družině probíhal ve znamení brambor. Z přinesených brambor děti uspořádaly výstavu a společně jsme vybrali tu největší, nejmenší a tvarem nejzajímavější. Vytvořili jsme nástěnku na téma "Kde se vzaly brambory", na kterou děti lepily zajímavé informace, recepty a názvy bramborových pokrmů.

 

Ve školní kuchyňce děti vyráběly dva druhy bramborové pomazánky, pekly bramborové půlky s česnekem a pracnější laty – placky z bramborového těsta potírané povidlím a sypané mákem.  V mezičase, kdy se brambory pekly, skládaly děti papírové vlaštovky a vyřezávaly strašáka z dýně.

 

Konec bramborového měsíce vyvrcholil BRAMBORIÁDOU – pátečním odpolednem plným soutěží a zábavy: děti vytvořily pomocí barevných otisků brambor obrázky s podzimními náměty a na hřišti plnily různé disciplíny: házely velkou bramborou na cíl, do dálky, kličkovaly s bramborou na ping-pongové pálce mezi kužely, ve dvojicích se pokoušely projít vyznačenou dráhu s bramborou umístěnou mezi čely nebo zády tak, aby ji neupustily. Na závěr jsme pouštěli draky a pochutnali si na chlebíčcích namazaných vlastnoručně vyrobenou pomazánkou.

Bramborové odpoledne se nám vyvedlo a tímto děkujeme za spolupráci žákyním osmého a devátého ročníku a učitelkám z prvního stupně.

http://www.zszarosice.cz/fotogalerie/bramboriada-skolni-druziny

 

ZÁŘÍ ve školní družině

Měsíc září zahájil nový školní rok. V družině jsme přivítali 28 nových prvňáčků a po společném seznámení jsme si z obtisknutých rukou vytvořili symbolický kruh přátelství. Na procházce jsme natrhali listy z různých stromů a keřů a lepili z nich zvířátka, postavy a krajiny. Hotovými obrazy jsme si vyzdobili třídu. Školní schodiště zase ožilo příšerkami z kukuřičných klasů a přírodnin, které ovívají větrné spirály. Také jsme „zavařovali“ letní ovoce a z populárních barevných gumiček pletli náramky. Jiné děti zase z papíru vystříhaly husy, kterým okolo krku uvázaly čepice a šály, aby při cestě zpátky na jih nenastydly. Děti z ranní družiny vyráběly dinosaury a podzimní věnce z listí. 

Celoměsíční soutěže v pétanque se zúčastnila celá družina. V každém kole soutěžily 4 děti a vítězové jednotlivých družstev se utkali ve finále. Vítězové byli odměněni diplomem a sladkostí. 1. místo si vykoulela Lucka Poláčková, na druhém místě se umístil Alešek Tomek a třetí skončila Bětka Maradová. Gratulujeme!

 http://www.zszarosice.cz/fotogalerie/zari-ve-skolni-druzine

Projekt „Náš strom“

Školní družina se v letošním školním roce bude věnovat zajímavému projektu, který se jmenuje Náš strom. Hlavní myšlenkou projektu je probouzet v dětech environmentální cítění (výchovu k odpovědnému zacházení s životním prostředím, ekologická výchova) a vytvářet u nich kladný vztah k přírodě. K této myšlence chceme směřovat díky projektu Náš strom, který nás bude provázet celým školním rokem a na kterém budou děti sledovat rozmanité změny přírody v jednotlivých ročních obdobích. Děti se budou seznamovat s živou i neživou přírodou v okolí školy, s pravidly chování v přírodě i s tím, jak přírodu chránit a starat se o ni.

Vše začalo ve čtvrtek prvního týdne školní docházky, kdy jsme si náš strom vybrali v areálu dětského hřiště pod okny školy. Jedná se o vzrostlou třešni, u které se budeme každý měsíc fotit a během roku o ni budeme shromažďovat informace a poznatky (měřit obvod kmene, sbírat listy, snímat otisky kůry…).

 

"Nová" školní družina

Školní družina prošla v době letních prázdnin celkovou rekonstrukcí: byly zvětšeny prostory a vznikly tak dvě samostatná oddělení, která byla vybavena novým nábytkem, relaxačními koutky, dětskou kuchyňkou, domečkem pro panenky, stolním fotbalem, velkými pracovními stoly s židličkami, koberci pro hraní na zemi a televizorem s DVD přehrávačem. Oddělení byla pojmenována podle výmalby stěn: I. oddělení se jmenuje ŽLUTÉ a II. oddělení ZELENÉ. Věříme, že se tu dětem bude líbit a budou zde rádi trávit čas.

http://www.zszarosice.cz/fotogalerie/nova-skolni-druzina

- - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -  - - -  - - - -  - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2013 - 2014

ČERVEN ve školní družině

V posledním měsíci školního roku se děti v družině rozhodně nenudily. Strávily příjemné odpoledne v kině, dopřály si občerstvení a sportovní vyžití v nedaleké zahradní restauraci, zúčastnili se družinových rybářských závodů, z nalezených „střepů“ slepily v Muzeu římský hrnec apod. Poslední družinový den dostaly za odměnu všechny děti nanuk a ti nejpilnější, kteří si do svých Šmoulých deníčků nalepily nejvíce šmoulých nálepek, ještě knižní odměnu. Přejeme všem dětem krásně strávené letní prázdniny!

 

Rybářské závody ve ŠD

Ve třetím červnovém týdnu se ve školní družině uskutečnily Rybářské závody. Děti si z papíru vyrobily barevné rybky, na které upevnily kancelářské sponky. Magnetem připevněným na šňůrce klacíku děti chytaly ryby z "rybníku".  V průběhu dvou minut museli rybáři nachytat co nejvíce ryb, které byly na rubové straně obodovány. Vítězem každé třídy se stal rybář s nejvyšším počtem bodů. Trojice vítězných rybářů z každého ročníku obdržela diplom a sladkou odměnu. Vítězem z první třídy se stala Alžbětka Maradová, ze druhé třídy Kuba Poláček a rybářem třetí třídy se stal Teo Dupyn.

 

Školní družina na výletě

V pátek 13. června 2014 oslavily děti ze školní družiny Den dětí výletem do Kyjova. V kině jsme zhlédli animovaný film Na půdě, aneb kdo má dneska narozeniny?  Dětem se příběh ze zaprášené půdy, kde odložené hračky svedly nelítostný boj s vládcem Říše Zla, aby zachránily nejen unesenou kamarádku panenku Pomněnku, ale i svůj domov, velmi líbil.

V nedaleké zahradní restauraci jsme si dopřáli občerstvení a děti se protáhly na prolézačkách, skluzavkách, houpačkách a pískovišti. Děti byly výletem nadšené.

 

KVĚTEN ve školní družině

Druhý květnový den jsme si užili spoustu zábavy při Čarodějnickém opékání, které nám zpestřili hasiči a členové kroužku Věda je zábava. Blížil se Den matek a každý chtěl udělat radost své mamince. Proto si děti nazdobily květináč, do kterého vlastnoručně zasadily kytičku. Jako ozdobu ještě do hlíny zapíchly barevné srdce zhotovené z látkového drátku. Přišlo nečekané ochlazení, které znemožnilo trávit čas na hřišti při míčových hrách a na prolézačkách. Proto jsme ocenili spolupráci žáků osmé třídy, kteří v rámci podpory čtenářské gramotnosti připravili pro děti z družiny kvízovou hodinku na téma: pohádkové postavy. V pátek 23. května proběhla na hřišti Kuličkiáda, ve které si děti vycvrnkaly sladkost a první tři vítězové obdrželi diplom. K přicházejícímu létu patří motýlci, které děti vyráběly z různých materiálů a různými technikami. Děti použily rozmazávací křídy, fixy, po kterých se orosením duhově zabarvily křídla, proužky barevných papírů aj.

 

Kuličkiáda

V pátek 23. května 2014 proběhla na hřišti KULIČKIÁDA, které se zúčastnily děti ze školní družiny. V každém kole soutěžily 4 děti a vítězové jednotlivých družstev se utkali ve finále.

Vítězové byli odměněni sladkostí a  děti umístěné na prvních třech místech obdržely diplom. 1. místo si vycvrnkala Barunka Snášelová, na druhém místě se umístila Jolanka Křůmalová a třetí skončila Klárka Poláčková. Gratulujeme!

 

Čarodějnické opékání 

V pátek 2. května 2014 se děti ze školní družiny sešly na hřišti u čarodějnického táboráku. Seznámily se s historií tradic filipojakubských nocí, upalování čarodějnic a hlavně si opekly špekáčky. Hasiči zde nejen dozorovali nad otevřeným ohněm, ale také dětem umožnili prozkoumat hasičské zásahové vozidlo včetně jeho vybavební. Děti zapínaly sirény, majáky a vyzkoušely si také náročnost vysokotlakého hašení. Bohatý program družinového odpoledne završili členové kroužku Věda je zábava, kteří dětem pod vedením paní učitelky předvedli několik zajímavých "kouzel".

 

Kvízové odpoledne osmáků ve školní družině

V pátek 25. dubna 2014 si žáci 8. ročníku v rámci podpory čtenářské gramotnosti připravili kvízovou hodinku pro děti školní družiny. V hodinách slohu si osmáci vypracovali charakteristiky pohádkových postav, jejichž jména ukryli do zábavných a vtipných otázek, filmových ukázek či melodií. Děti z družiny měly za úkol tyto pohádkové bytosti uhodnout - bezpečně poznaly Mata a Pata, Tučňáky z Madagaskaru, motýla Emanuela, oblíbeného Krtečka a další postavy. Děti i vychovatelky uvítaly zpestření programu školní družiny a žáci osmého ročníku si měli možnost připravený materiál vyzkoušeli přímo v praxi. Tento projekt se osvědčil a doufáme, že nebyl poslední.

 

DUBEN ve školní družině

Měsíc duben byl plný jarního a velikonočního tvoření. Děti různými technikami zdobily velikonoční vejce, vyráběly zajíčkové zápichy z pilin a úsměvné řeřichové obličeje z vaječných skořápek.

Největším zážitkem však pro děti bylo pečení velikonočního beránka. Děti si vážily suroviny, umíchaly těsto a ze zbylého mléka, vajíček a mouky usmažily výborné palačinky. Následující den z bílků vyšlehaly tuhý sníh a krásně nazdobily beránka. Oči vytvořily z kávových zrn a čumáček z větvičky asparátu. Hotové velikonoční výrobky vyzdobily vitrínu před školní družinou.

V družině se děti také mohly naučit plést „žilu“ a za odrecitovanou velikonoční básničku dostaly keramickou odměnu. Domů si odnesly vzrostlé obilí, které samy zasely a ozdobily velikonočním zápichem.

 

ÚNOR a BŘEZEN ve školní družině

Ani měsíc únor nám nepřinesl pravé zimní radovánky. Těch jsme si užili v družině při hraní, malování, luštění a jiných zábavách. Hráli jsme společenské hry a učili se porozumět lidovým pranostikám. Blížily se oslavy masopustu a s nimi také družinový karneval. Děti si celý týden vyráběly svou originální zvířecí masku. Na karnevalu se to hemžilo motýlky, kočičkami, pejsky, žabkami, vystrašili nás lvi, tygři a jaguár, rozesmálo nás prasátko a moudře na nás houkala také sova. Děti si odpoledne plné her, soutěží a tance užily, za odměnu si kromě vzpomínek odnesly i Pamětní list školní družiny.

Březen nás přivítal nečekaně teplým počasím, proto nás k výrobě jarních kytiček inspirovala sama příroda. Narcisy, tulipány a krásné barevné květinové víly vyrobené dětmi ozdobily školní schodiště. Jarní věnec zase ozdobil dveře školní družiny a ten velký, jehož jarní kvítky jsou vyrobené z proložek od vajec a motýlci z pedigu, zdobí chodbu před sborovnou. Růžově zbarvené papírové jabloňové kvítky rozkvetly na stromě, který dominuje naší družině. Pod ním se z rukou dětí zrodila jarní zvířecí mláďátka hrající si mezi rozkvetlými papírovými květy. Pod stále teplejšími paprsky slunce jsme malovali křídami na chodník, skákali panáka a hojně využívali hřiště při sportovních hrách, dokonce jsme navštívili i prolézačky na zahradě mateřské školky. Na procházkách jsme si zopakovali dopravní předpisy a poznávali květiny. Také jsme navštívili obecní knihovnu, ve které paní Hasalová dětem pověděla zajímavé informace o knihovně a seznámila je s možností půjčování knih. Její vyprávění bylo velmi zajímavé, a dokonce jsme si jednu vypůjčenou knihu odnesli rovnou do družiny. K usnadnění hledání přerušené četby jsme si  v družině vyrobili různé barevné knižní záložky, které jsme si zalaminovali.

 

LEDEN ve školní družině

Přestože zima o sobě nedala začátkem roku vědět, započali jsme leden ve znamení sněhuláků. Děti vyrobily sněhulákové girlandy, vytvářely obrázky s motivy sněhuláků – vyzmizíkované na inkoustem vybarvenou čtvrtku, plastické sněhuláky na barvami malované pozadí apod. Nejvíce práce dali dětem sněhuláci vyrábění metodou kašírování, kdy nafouklé balonky polepily toaletním papírem, nabarvily bílou barvou a tavnou pistolí nalepovaly ostatní části. Výsledek této pracné techniky však stojí za to.

V lednu jsme nezapomněli ani na ptáčky, kteří kolem poletují. Pomocí medu jsme nalepili na šišky a ruličky od toaletního papíru ptačí zobání, kluci vyrobili krmítka, ze sádla holky vytvarovaly a v semínkách obalily koule, další děti navlékaly na provázky mrkvičku a jablíčka a všechny tyto pamlsky jsme zavěsili na stromky pod okna družiny. Ptačí pošta skutečně funguje – během několika dnů byly všechny dobrůtky sezobány, a tak akci určitě zopakujeme.

Školní schodiště se proměnilo v zimní baletní pódium – šikovné holky si při vystříhávání štíhlounkých baletek a jejich sukének tvořených ze sněhových vloček vyzkoušeli nejen svoji pečlivost, ale i trpělivost.

Do celoškolního projektu Soví týden se zapojila i družina.  Každé dítě si vyrobilo svůj soví zápisníček, někteří nalepovali soví pírka z látky, jiní zase luštili soví hádanky, spojovačky, či jiné soví úkoly. Žáci si v družině vyrobili více než metr vysoké soví zapamatováčky, který si mohou odnést do své třídy a do připevněných korků budou zapichovat svoji poznámky či úkoly.

Největším zážitkem v lednu byl však pro děti zájezd do kyjovského kina na animovaný film Království lesních strážců. Byl to skutečně pěkný příběh, který se všem velmi líbil.

 

PROSINEC ve školní družině

Měsíc prosinec byl v družině plný činností, aktivit, překvapení a dárečků. Děti samy vyráběly adventní kalendář a každý adventní den vybraní žáčci obdrželi malou sladkost z andělíčkova ranečku. Šikovné holky pomáhaly při výrobě velkého adventního věnce, který zdobil halu před ředitelnou. Každé adventní pondělí se u věnce sešla celá škola, děti přednesly aktuální pranostiky, zarecitovaly básničku a pak se slavnostně zapálila další svíčka.

Mikuláš navštívil i naši družinu - děti si vyrobily krásně zdobené andělské, čertovské či mikulášské pytlíčky, do kterých dostaly nadílku. Také vyrobení čertíci, andělíčci a Mikuláš navodili v družině tu správnou adventní náladu. Stihli jsme naaranžovat vánoční svícny z jehličnatých větviček, které určitě vyzdobily všechny domácnosti. Zavítali jsme do školní cvičné kuchyňky, ve které malí Šmoulíci navážili suroviny a vypracovali těsto, vyváleli, vykrájeli a upekli voňavé perníčky, které zručně nazdobili. Spolu s ozdobnými vločkami a navlečeným popcornem posloužily jako ozdoby na družinový vánoční stromek. Pod ním děti našly spoustu dárečků – klukům udělal největší radost velký stolní fotbal, holky se radovaly z nových panenek a společenských her. Poslední školní den jsme si v družině uvařili ovocný punč a pochutnali si na malém občerstvení. Fotky k nahlédnutí ve fotogalerii.

 

 

Družina ve Vědě

 

Děti ze školní družiny navštívily v pondělí učebnu chemie, kde jim pod vedením paní učitelky Kobzinkové členové kroužku Věda je zábava předvedli jednoduché pokusy a výrobky. Děti byly nadšeny nejen z možnosti provádět "pyrotechnické pokusy", ale i z "ohnivé skluzavky", kterou "vyčarovali" mladí chemici. Všichni se těšíme na další pozvání, které nám paní učitelka a mladí Debrujáři slíbili. Děti a vychovatelky ze školní družiny.

 

LISTOPAD ve školní družině

Listopad začal ve znamení Dušiček a Halloweenu – vysvětlili jsme si původ a společné kořeny těchto svátků. Děti si vyrobily strašidýlka z bílého ubrousku a také polní strašáky, kteří neodháněli hladové ptáčky, ale spíše přitahovali pozornost na schodišti školy, kde byli vystaveni spolu s další podzimní dekorací.

Při motání vlněné pavučinky na vystříhané kartony ve tvaru ovoce jsme zavzpomínali na sklizeň ze stromů, vyrobili jsme si zápichy ve tvaru veselých dýní, a tak se definitivně rozloučili s poslední podzimní úrodou.

Největší nadšení však děti projevily u výroby váziček z okrasných dýní – dýňky si samy vydlabaly a k ozdobení použily různé kytky, trávy a větvičky. Vznikly tak skutečně krásné dekorace, které určitě potěšily nejen maminky.

Poslední dny měsíce listopadu jsme společně vyrobily velký adventní věnec, u kterého se každé adventní pondělí sejde celá škola a při každé nově zapálené svíčce děti zarecitují krátké básničky a pranostiky vztahující se k danému datu.

 

ŘÍJEN ve školní družině

Měsíc říjen byl ve znamení draků - ať už létacích či těch, kteří baští princezny. Hlavním bodem měsíce byla DRAKIÁDA, která se uskutečnila v úterý 15.10.2013 se na hřišti vedle školy. Akce se zúčastnilo téměř 60 dětí, které za splnění úkolů (dračí puzzle, hod dračím vejcem, počtář drak, dračí dráha) včetně pouštění draka, obdržely pamětní list. Vítězná družstva navíc získala diplom a sladkou odměnu.  Děti odcházely nadšené a spokojené. Fotky naleznete ve Fotogalerii.

Děti dále vyráběly draky z látky, ocas zdobily mašličkami z krepáku. Vedle veselých a milých dráčků se objevilo i několi, ze kterých šel skutečný strach. Náročnějšího "žracího" draka, přímo tříhlavého, vyráběly skupinky společně. Zeleného draka z ruličky toaletního papíru zvládly děti hravě, některé ho dokonce nastrojily mašličkou, až byl z draka pěkný parádník.

Z padaného listí jsme lepili sluníčka, která svítila na cestu ježečkům sbírajícím zásoby na zimu. Ve čtvrtek nás ve volné  hodině navštěvuje několik žáků z osmé a deváté třídy. Děti se vždy těší na hodinku plné spotovních soutěží, zpěvu s hudebním nástrojem či jiných aktivit.

Kluci spojili své síly a z lega vystavěli úžasné dopravní prostředky, garáže a obrovské stavby. Holky stále vaří v nové kuchyňce a provozují restauraci:).

 

ZÁŘÍ ve školní družině

V měsíci září toho Šmoulíci, děti z I. a II. oddělení školní družiny, stihli opravdu hodně: každý si vyrobil Šmoulí deníček, do kterého si lepí obrázky za splněné úkoly a aktivitu. Povídali jsme si o zážitcích z prázdnin a jako vzpomínku na vodní radovánky a moře jsme vyráběli rybičku z pláže. Vystřiženou rybku jsme zvlnili, potřeli lepidlem, posypali pískem a ozdobili mušličkou. Rybičky jsme připevnili na nit a zavěsili.

Hráli jsme si ve třídě, kluci stavěli z kostek a holky vařily v nové kuchyňce. Otevřely si dokonce restauraci. Za pěkného počasí jsme ještě řádili na dětském hřišti a využívali prolézačky a posilovací stroje.

A protože slunečného počasí je pořád méně a méně, rozhodli jsme se prosvítit naši školu sluníčky z polí: vyrobili jsme si nádherně zářivé slunečnice a vyzdobili jsme si nejen třídu, ale i schodiště školy. Slunečnice skutečně krásně prozářili a zpříjemnili všechny prostory a také se pěkně vyjímají jako zápichy v květináčích.

Pomalu se začínáme připravovat na Drakiádu, ale o tom zase za měsíc.... 

Více fotografií naleznete v záložce Fotogalerie.