Možnost placení obědů inkasem

Vážení rodiče,

od měsíce března 2010 přistupujeme k bezhotovostnímu platebnímu styku při hrazení stravného. Žádáme všechny rodiče, kteří mají o tuto službu zájem, aby si u svého bankovního účtu zřídili příkaz k inkasu na platby za stravné. U inkasa si nastavte max. hodnotu převodu 500,- Kč pro jedno dítě. Převody jsou uskutečňovány k 10. dni v měsíci, proto je nutné, aby zůstatek na Vašem účtu byl v tento den 1000,- Kč na jedno dítě.

Jak zřídit úhradu inkasem?

Zajít do své banky ( je možné využít i internetové bankovnictví) a zadat „svolení k inkasu" ze svého účtu ve prospěch účtu ZŠ a MŠ Žarošice vedeného u KB číslo 86-2576910217 kód banky 0100 s měsíčním limitem 1000,- Kč, žádná platba by neměla tuto částku překročit.

Předat číslo svého účtu a jméno banky do školy paní Halasové.

Inkaso bude provedeno k 10. dni každého měsíce.

Platba následujícího měsíce bude snížena o odhlášená jídla v předešlém měsíci.

Na konci školního roku budou vráceny přeplatky za červen.

Potom jen mít na účtu dostatek hotovosti k provedení inkasa.

Neuvádějte

  • variabilní symbol
  • počet položek

Důležité - úhrada pouze inkasem

  • Platební příkaz ani trvalý příkaz není možno použít. Jediným možným způsobem je bezhotovostní platba inkasem.

Příklad:

Dítě platí 27,- Kč za oběd. Měsíc má 20 dní. Škola si strhne částku 540,- Kč. Pokud dítě bylo minulý měsíc odhlášeno ze tří obědů, škola si strhne částku o 81,- Kč nižší. Platba bude tedy 459,- Kč.

Výhody:

  • Při úhradě inkasem máte zaručeno, že stravné bude uhrazeno včas a vy budete mít o starost méně.
  • Každý měsíc budete mít přehled o odhlášených obědech svého dítěte