Školní jídelna

V roce 2003 prošla kuchyně i jídelna komplexní rekonstrukcí. Provoz vyhovuje všem platným hygienickým normám a směrnicím.

Vedení školní jídelny a kontakty

  • Vedoucí školní jídelny: Jana Halasová
  • Vedoucí kuchařka: Jarmila Černá
    Školní jídelna
  • Telefon: 518 631 286, 606 048 302 (přihláška a odhláška stravy den předem, v případě nemoci je možnost si první den vyzvednout oběd ve školní jídelně)

Hrazení obědů

  • složení hotovosti u vedoucí školní jídelny nebo inkasem

Výdej stravy

  • cizí strávnící 10:30 - 11:30 hod
  • žáci 1.-9. ročníku 11:45 - 12:30 hod

Přihlášky, odhlášky a výběr stravy:

  • telefon: 518 631 286
  • mobil: 606 048 302