Mateřská škola

O mateřské škole

Mateřská škola byla v roce 2008 zcela zrekonstruována tak, aby vyhovovala dnešním potřebám dětí, rodičů a zaměstnanců. MŠ v Žarošicích navštěvuje ve školním roce 2021/2022 46 dětí, které jsou rozděleny do dvou oddělení. O děti se starají čtyři učitelky s vedoucí učitelkou Jitkou Slezákovou, Dis. Objekt je umístěn v areálu školy v okrajové části obce Žarošice. Školní zahrada dává dětem dostatek prostoru pro volný pohyb, je vybavena dřevěnými herními prvky, průlezkami, skluzavkami a pískovištěm. Při nepříznivém počasí je dětem k dispozici hala a tělocvična ve škole. Výchovný program školy je zaměřen na všestranný rozvoj osobnosti dítěte, podporu jeho individuality, ale i posílení sociálních vztahů a budování kladných mravních zásad. Důraz se klade na rozvíjení estetického cítění a zdravého životního stylu. Na škole je pravidelně prováděna logopedická prevence, paní učitelky průběžně spolupracují s rodinou a speciálními pedagogy – logopedy. Ve třídách je postupně upravován nábytek tak, aby umožnil dětem volný výběr hraček, které mají na dohled i na dosah. Jsou postupně budovány hrací kouty podporující tvořivost dětí. Průběžně se pořizuje nový nábytek a vybavení MŠ.