Přírodovědně-národopisná exkurze žáků 6. třídy do Násedlovic