Literární soutěž – Ani pro autory, ani pro fantazii neexistují hranice