Krajské kolo Odznaku všestrannosti OVOV 2023

Datum: 
Čtvrtek, 25. Květen 2023 - 0:00 - 23:55

Igor Kasala (8. ročník) a Kryštof Vrba (6. ročník) vyjeli v úterý 23. 5. 2023 reprezentovat okres Hodonín a naši školu do Brna na krajské kolo Odznaku všestrannosti. Po postupu z okresního kola, kde si vybojovali účast v krajském kole (skok přes švihadlo, hod medicinbalem, driblink basketbalovým míčem, kliky, skok z místa snožmo), na ně čekaly zcela nové sportovní disciplíny (běh 60 m, skok daleký, shyby na šikmé lavici, hod míčkem, sed – lehy a běh s driblováním s basketbalovým míčem). Nejnáročnějšími disciplínami se ukázaly shyby, sed-lehy a běh s driblováním basketbalovým míčem, všechny tyto disciplíny měly časový limit 2 minuty a soutěžící je dokončovali na hraně fyzického vyčerpání. Klukům se podařilo všechny disciplíny zvládnout velmi dobře a výsledkem je 8. místo Igora Kasaly (celkem 45 účastníků v kategorii krajského kola) a 13. místo Kryštofa Vrby (celkem 27 účastníků v kategorii krajského kola). V letošním roce to byla pro naši školu premiéra a získávání zkušeností, které dopadly nad očekávání velmi dobře. V příštím školním roce se závodů jistě opět zúčastníme. Igorovi i Kryštofovi děkuji za reprezentaci školy a blahopřeji k předvedeným výkonům.

Mgr., Ing. Tibor Zmrzlík