Dopravní výchova ve 2. a 4. třídě

Datum: 
Úterý, 8. Listopad 2022 - 0:00

V pondělí 7. listopadu 2022 navštívila naši školu paní Soldánová z DDM Kyjov, která si pro žáky 2. a 4. ročníku připravila besedu o prevenci v dopravní výchově. Druháci si zopakovali pravidla silničního provozu za pomoci obrázků s různými dopravními situacemi, seznámili se s posláním policie, bezpečným překonáváním silnice, s pravidly chůze po chodníku apod., čtvrťáci si povídali o bezpečné jízdě na kole a jeho povinném vybavení. Na závěr děti za správné zodpovězení otázek obdržely obrázkové kartičky s dopravní tematikou. Praktická část prevence v dopravní výchově  proběhne v jarních měsících přímo na dopravním hřišti v Kyjově, a to pod dohledem policie.

Mgr. Darja Beláková