Zápis do ZŠ

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

 

Zápis do 1. ročníku školního roku 2022/2023 ZŠ a MŠ Žarošice proběhne prezenčně za přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve čtvrtek 28. 4. 2022 v čase od 14:00 do 17:00.

 

K zápisu si můžete předem vyplnit formulář, který si můžete vytisknout z přílohy zprávy o zápise, také je pro Vás připravený v MŠ Žarošice a na OÚ v Žarošicích a Násedlovicích.

Pro vyplnění formuláře můžete využít elektronickou verzi na odkaze: Elektronický formulář k zápisu do ZŠ Žarošice.

Předem vyplněný formulář v papírové podobě přinesete v den zápisu do školy. Elektronicky vyplněný formulář se uloží do našeho matričního systému škola online. Potvrzení o uložení Vám přijde do mailu, ze kterého můžete formulář vytisknout. Formulář budete mít také možnost vyplnit v den zápisu přímo ve škole.

 

Co dělat, když chcete jako zákonný zástupce podat žádost o odklad?

Na všech příslušných místech (ve škole, na zmíněných OÚ, na webových stránkách školy i v aplikaci škola online) jsou k dispozici také formuláře Žádosti o odklad. Stačí je vytisknout, vyplnit a přinést v den zápisu do ZŠ a MŠ Žarošice. K této žádosti je třeba doručit také 2 povinné přílohy: Zprávu pediatra (dětského lékaře) a zprávu SPC či PPP (speciálního pedagoga).

 

Těšíme se na setkání s Vámi i Vašimi dětmi.

 

 

                                                                                              vedení ZŠ a MŠ Žarošice