Zápis do ZŠ

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

Zápis do 1. ročníku školního roku 2024/2025 ZŠ a MŠ Žarošice proběhne prezenčně za přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve čtvrtek 18. 4. 2024 v čase od 14:00.

 

K zápisu si můžete předem vyplnit formulář, který si můžete vytisknout z přílohy zprávy o zápise a také je pro Vás připravený v ZŠ Žarošice.

Pro vyplnění formuláře můžete využít elektronickou verzi na odkaze: Elektronický formulář k zápisu do ZŠ Žarošice.

Předem vyplněný formulář v papírové podobě přinesete v den zápisu do školy. Elektronicky vyplněný formulář se uloží do našeho matričního systému škola online. Potvrzení o uložení Vám přijde do mailu, ze kterého můžete formulář vytisknout. Formulář budete mít také možnost vyplnit v den zápisu přímo ve škole.

 

Co dělat, když chcete jako zákonný zástupce podat žádost o odklad?

Pokud zvolíte elektronické vyplnění na odkaze výše, vyberete si zde možnost požádat o odklad, dále Vás při vyplňování povede nastavený systém. Formulář žádosti o odklad je také součástí přílohy níže, stačí jej vytisknout, vyplnit a přinést v den zápisu do ZŠ a MŠ Žarošice. K žádosti o odklad je třeba doručit také 2 povinné přílohy: Zprávu pediatra (dětského lékaře) a zprávu SPC či PPP (speciálního pedagoga).

 

Těšíme se na setkání s Vámi i Vašimi dětmi.

 

 

                                                                                              vedení ZŠ a MŠ Žarošice