INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE A BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

Ve čtvrtek 23. 6. 2022 se v  budově ZŠ Žarošice uskuteční informační schůzka pro budoucí prvňáčky a jejich zákonné zástupce. Začátek setkání je naplánován na 16:00 hodin. Těšíme se na naše první společné setkání, kde si řekneme všechny důležité informace k zahájení školní docházky.

Mgr. Alice Sobotková, Mgr. Veronika Šaňková