Digitální & mediální kompetence pro žáky a učitele

Název projektu: Digitální & mediální kompetence pro žáky a učitele
Zkratka názvu projektu: DigiMe
Program: Interreg V-A Rakousko – Česká republika
Investiční priorita 10a: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení
Registrační číslo projektu: ATCZ216
Celková dotace: 306.611,40 EUR
Lead Partner/Vedoucí partner: Bildungsdirection für Wien/Vídeňské Ředitelství pro vzdělávání, Evropská kancelář
Další partneři projektu:

  • Vysočina Education
  • Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace
  • Wirtschaftsagentur Wien

Délka trvání projektu: 36 měsíců (10/2019 – 10/2022)
Hlavní cíl: Posílení konkurenceschopnosti přeshraničního hospodářského území pomocí inovativních vzdělávacích nabídek
Specifické cíle:

  1. Posílení informatického myšlení a digitálních kompetencí žáků a učitelů ZŠ
  2. Zatraktivnit IT a technické obory také pro děvčata
  3. Podporovat inovativní myšlení, podnikatelské dovednosti a seberealizaci mezi žáky