Žáci žákům

Datum: 
Pondělí, 3. Červen 2024 - 0:00 - 23:55

V pátek 31. 5. 2024 proběhl nejen pro žáky 9. ročníku netypický den. V rámci prvních čtyř vyučovacích hodin se totiž vycházející žáci postavili k tabulím a učitelským stolům a vyzkoušeli si, co znamená vyučovat druhé. Žáci 3. až 6. ročníku se do tohoto experimentu zapojili v rolích vyučovaných žáků. Ve skupinkách cca po 10 se za přítomnosti pedagogického pracovníka nechali vyučovat od deváťáků, kteří si pro ně připravili několik anglických hodin s tématy sportu, opakování slovní zásoby, pohybových sloves, počítačových her apod. Nechyběla hodina zaměřená na čtenářskou gramotnost, pohybovou aktivitu, bojové umění, počítačovou gramotnost, znalost vlajek států světa či všeobecné znalosti současnosti. Žáci devátého ročníku si vyzkoušeli, jak je náročné předávat své znalosti druhým, zároveň si prohloubili dovednost improvizace, zvládání stresu a komunikace s mladšími dětmi. Mladší žáci zjistili, co všechno se mohou dozvědět od svých starších kamarádů. Výuka byla přínosná i pro samotné pedagogické pracovníky, kteří měli možnost kromě dohledu nad žáky pozorovat práci jiných vyučujících a vidět hodinu trochu jinýma očima. Akce se setkala s pozitivním ohlasem, každá zúčastněná strana odcházela obohacena o nové zkušenosti. Nakonec se podařilo zorganizovat jednu vyučovací hodinu i pro žáky 1. a 2. ročníku s tématy, která jsou jim blízká a ve snížené náročnosti, aby dokázali splnit zadané úkoly. I naši nejmenší žáci byli z hodiny nadšení. 

Mgr. Sylva Klimešová