Úplata za školní družinu v dubnu a květnu

Datum: 
Úterý, 23. Červen 2020 (Celý den)

V měsíci dubnu a květnu 2020 byl z důvodu mimořádných opatření a vyhlášení nouzového stavu v  ČR přerušen provoz školní družiny. Úplata za družinu za tyto měsíce bude odečtena v září 2020 při placení úplaty za první pololetí školního roku 2020/2021. Dítěti, které navštěvovalo školní družinu ve školním roce 2019/2020 a které nebude již nadále chodit do školní družiny ve školním roce 2020/2021, bude vrácena finanční částka za měsíce duben a květen 2020 u paní ekonomky školy v září 2020 (100,- Kč).

 

Ředitel školy  Tibor Zmrzlík