Prezentace absolventských prací

Datum: 
Středa, 29. Květen 2024 - 0:00 - 23:55

V úterý 28. 5 2024 proběhla ve třídě 9. ročníku prezentace absolventských prací, které žáci zpracovávají dle daných pravidel již od začátku školního roku. Vytvoření takové práce má několik fází, žáci postupně odevzdávají wordový dokument, následně powerpointovou prezentaci a završení jejich celoroční práce je ústní prezentování před pedagogickou komisí. I když je den spojený s určitou mírou stresu a nervozity prezentujících žáků, jedná se víceméně o slavnostní událost. Po odprezentování všech žáků je den ukončen slavnostním vyhlášením výsledků a předáním pamětních listů. 

Letošní ročník absolventských prací byl velmi povedený, spousta žáků získala nejvyšší možné ocenění, všichni žáci v této zkoušce uspěli a zaslouží si pochvalu za snahu, píli a zodpovědný přístup k zadanému úkolu. Práce tohoto charakteru je připravuje na jejich středoškolské vzdělávání. Mnozí bývalí absolventi nás zpětně informují o tom, jak užitečná tato práce pro ně byla. Dokonce se stává, že tutéž práci využijí i na střední škole. 

Mgr. Sylva Klimešová