Prezenční výuka pro žáky 1. stupně, pro žáky 9. ročníku a rotační výuka

Datum: 
Pátek, 20. Listopad 2020 (Celý den)

Dalším krokem rozvolňování vládních opatření je návrat zbývajících ročníků I. stupně a ročníků II. stupně dle daných pravidel. Od pondělí 30. 11. 2020 nastupují žáci 3., 4. a 5. ročníku k prezenční výuce dle rozvrhu, který platil od 1. září 2020. Od pondělí 30. 11. 2020 nastupují k prezenční výuce také žáci 9. ročníku, kteří se budou vyučovat dle rozvrhu platného od 1. září 2020. Od tohoto data budou na tzv. rotační výuce žáci zbývajících ročníků - 6., 7., 8. Od 30. 11. 2020 předpokládáme nástup k prezenční výuce žáků 6. a 8. ročníku, tzn. žáci 7. A a 7. B zůstávají na výuce distanční. V dalším týdnu (od 7. 12. 2020) budou na prezenční výuce žáci 7. A a 7. B, na distanční žáci 6. a 8. ročníku. Vzhledem ke stávající situaci a organizačním opatřením ve škole jsou možné úpravy rozvrhu, o kterých budou žáci informování v předstihu.