Karanténa MŠ od 9. 2. 2022

Datum: 
Čtvrtek, 10. Únor 2022 - 0:00

Dne 10. 2. 2022 vyhlásila Krajská hygienická stanice Brno karanténu v obou odděleních MŠ pro děti, které byly v MŠ během pondělí 7. 2. 2022 nebo úterý 8. 2. 2022. Karanténa je vyhlášena na základě kontaktu s dítětem, které je covid - 19 pozitivní. Podrobnosti ke karanténě uvádí přímo KHS Brno:

Vzhledem k tomu, že vyhodnocené děti Vaší školy Základní škola a Mateřská škola Žarošice, p.o., 69634 Žarošice 321, okres Hodonín, třídy byly do dne 8. 2. 2022 v kontaktu s osobou, která je COVID-19 pozitivní, byly u Vámi sdělených kontaktů epidemiologickým šetřením shledány důvody pro karanténní opatření minimálně na 5 dní od data posledního kontaktu.

Povinnost podrobit se karanténě se vztahuje nově i na osoby, kterým uplynulo nejméně 14 dní od ukončení očkování, a i na osoby, které prodělaly onemocnění Covid-19 v době ne delší než 180 dní od data diagnostického pozitivního testu.

Prosím, o předání této informace rodičům. Je nutné, aby se řídili těmito pokyny:

Karanténní opatření stanovené ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se nařizují v minimální délce 5 dní od data posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Karanténní opatření zahrnují:

domácí karanténu minimálně po dobu 5 dnů, tedy do 13. 2. 2022 včetně (dle data posledního kontaktu).

Děti, které po uplynutí karantény nebudou vykazovat známky onemocnění, mohou dne 14. 2. 2022 opět přijít do MŠ. Karanténa se nevztahuje na děti, které ve dnech 8. 2. a 9. 2. 2022 nebyly v MŠ přítomny. 

Mgr., Ing. Tibor Zmrzlík