Hrnečku, vař!

Datum: 
Pondělí, 10. Únor 2020 - 16:30

V pondělí 10.2. navštívily děti ze školní družiny učebnu chemie, kde si pro ně p. uč. Kobzinková připravila zajímavou a poučnou přehlídku pokusů na téma Hrčku, vař! Děti nejdříve pozorně sledovaly, jaké ingredience do kádinky patří, poté samy pokus vyzkoušely a sledovaly, jak „hrneček“ vaří a vaří a vaří… Vydařený odpolední program zakončila p. uč. Kobzinková ukázkou svých „pokladů“ z vitrín a přislíbila dětem další zajímavé setkání.

Bc. Darja Beláková