Diecézní setkání mládeže v Žarošicích

Datum: 
Čtvrtek, 18. Květen 2023 - 0:00 - 23:55

V sobotou 13. května 2023 se do Žarošic sjeli mladí lidé z brněnské diecéze, konalo se zde setkání mládeže coby předzvěst celosvětového setkání mládeže s papežem Františkem v Lisabonu. Akce byla pořádaná brněnským biskupstvím ve spolupráci s mnoha partnery, mimo jiné i ZŠ a MŠ Žarošice. Naše škola poskytla prostory pro společné zahájení akce a zajistila zázemí včetně techniky pro celý dopolední program, který se uskutečnil v jednotlivých třídách dle konkrétních děkanátů. Účastníci akce měli možnost prohlédnout si vnitřní prostory školy, využít sociální zařízení, cvičnou kuchyňku, obě tělocvičny, divadelní sál i kmenové učebny. Mezi 12:00 a 14:00 se všichni účastníci postupně přesunuli do areálu za kostelem, kde program pokračoval. Mezitím organizační skupina akce zajistila úklid školy. Díky dobré organizaci a bezproblémové domluvě tak proběhla velká akce za účasti cca 800 mladých lidí, mezi nimiž se našlo mnoho těch, kteří obdivovali velkorysé školní prostory i ochotu otevřít naši školu pro takové setkání. I my sami jsme rádi, že jsme mohli přispět k organizaci takového setkání. Dík patří také celému organizátorskému týmu za zdárný průběh celého sobotního programu.

Mgr. Sylva Klimešová