Akademie a oslavy 70. výročí otevření nové školní budovy

Datum: 
Úterý, 21. Červen 2022 - 0:00

O víkendu 10. až 12. června 2022 proběhly oslavy několika místních událostí. Jedna z nich se týkala historie školy v obci. U příležitosti těchto oslav jsme v pátek 10. 6. uspořádali Školní akademii a v sobotu 11. 6. jsme školu otevřeli pro všechny zájemce o historii a současnost žarošické výchovně vzdělávací instituce.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na uskutečnění všech bodů programu. Poděkování patří také všem, kteří v minulých letech v naší škole působili. Děkujeme také těm, kteří na naší škole působí v současné době. Děkujeme návštěvníkům, kteří svou přítomností projevili zájem o školu. 

Žarošické škole přejeme do dalších let vše dobré.

Mgr., Ing. Tibor Zmrzlík