Třídní schůzky

Datum: 
Pátek, 8. Listopad 2019 (Celý den)

I když se zdá, že školní rok sotva začal, je třeba myslet na hodnocení vlastní práce. Mílovými kroky se k nám blíží první čtvrtletí školního roku 2019/2020. Zákonní zástupci jsou při této příležitosti zváni do  naší školy na třídní schůzky, které se uskuteční v úterý 19. 11. 2019.  Schůzky prvního stupně začínají v 16.30, druhého stupně v 17:00. V 16.15 proběhne navíc krátká informativní schůzka pro zákonné zástupce dětí, které letos absolvují lyžařský výcvikový kurz pro I. stupeň.

Přijďte se informovat na organizační záležitosti tříd a zároveň na výsledky výchovně-vzdělávacího procesu Vašich dětí. Těšíme se na osobní setkání.

Mgr. Sylva Klimešová