Pohádková olympiáda školní družiny

Datum: 
Pondělí, 30. Září 2019 - 8:20

Konec měsíce září proběhl ve školní družině ve znamení olympiády. A to přímo pohádkové… Děti pracovaly samostatně i ve skupinkách, měly za úkol doplnit druhou pohádkovou postavu, poznat název pohádky podle melodie nebo krátkých úryvků, složit puzzle pohádkové bytosti nebo sestavit rozstříhanou pohádku podle časové osy. Starší děti zahrály krátké divadlo, sepisovaly příběhy z předložených slov nebo hrály pantomimu. Všichni účastníci byli po zásluze odměněni sladkostí.

Bc. Darja Beláková