ZÁŘÍ ve školní družině

Datum: 
Pondělí, 1. Říjen 2018 - 18:55

V novém školním roce jsme v družině přivítali 23 prvňáčků, žáci z druhého až čtvrtého ročníku doplnili kapacitu družiny do celkového počtu 75 dětí rozdělených do 3 oddělení. V průběhu školního roku se děti v rámci celoročního projektu nazvaného „POZNÁVÁME HEZKOU REPUBLIKU ČESKOU“ dovědí spoustu zajímavých a užitečných informací o naší vlasti. Během měsíce září jsme si přečetli pověst o praotci Čechovi, děti si vyrobily českou vlajku a seznámily se s patronem naší vlasti, svatým Václavem. Výtvarné a pracovní činnosti se nesly v duchu sklizně ovoce. Koncem měsíce děti plnily mimořádný úkol, za který získaly svůj první erb na svoji mapu ČR, která je bude provázet celým školním rokem.

Darja Beláková