Vzdělávací exkurze do bývalého německého vyhlazovacího tábora Auschwitz

Datum: 
Čtvrtek, 4. Duben 2019 - 11:20

V pondělí 1.4. se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili vzdělávací exkurze do bývalého německého vyhlazovacího tábora Auschwitz.

Po intenzivní přípravě, která probíhala před samotnou exkurzí v hodinách dějepisu, se žáci vydali na tuto velmi psychicky náročnou cestu do bývalých táborů Auschwitz a Auschwitz-Birkenau.

Společně vzpomněli na židovské spoluobčany ze Žarošic, kteří museli v lednu 1943 odejít přes Uherský Brod do Terezína a z nichž většina zemřela právě v táboře Auschwitz. K uctění památky položili žáci osmé třídy jménem naší školy a občanů Žarošic věnec k pamětní desce. Potom žákyně 9. třídy přečetla všechna jména našich zavražděných spoluobčanů a všichni je uctili minutou ticha. Pro všechny zúčastněné to byly velmi emocionálně silné okamžiky.

Nyní čeká žáky a zúčastněné učitele ještě závěrečná diskuze o celé exkurzi.

Děkujeme všem rodičům, kteří svým dětem umožnili účast na této finančně náročné exkurzi a také spolku Aktovka za příspěvek. Pochvalu zaslouží CK Zájezd za perfektně připravený zájezd a zvláštní dík si zaslouží náš polský průvodce v táboře Auschwitz a pan Tomáš Krýl (www.nejlepsipruvodce.cz), který nás jako zástupce CK Zájezd doprovázel a velmi záživným způsobem nás seznámil s mnoha tak truchlivými fakty, daty a historickými momenty.

Video z poznávací exkurze zde.

Ivana Štefková, Michal Mrskoš a Susann Kacerová