Přednáška Mgr. Jířího Haldy

Datum: 
Středa, 10. Říjen 2018 (Celý den)

Dne 10. 10. 2018 proběhla v sále Základní Školy v Žarošicích přednáška Mgr. Jiřího Haldy  na téma "Role v rodině". 

Pan Mgr. Jiří Halda - speciální pedagog, rodinný terapeut zaměřený na děti mladšího a předškolního věku, spoluautor petice "Dvouleté děti do školky nepatří" - poutavě a vtipně prezentoval poznatky, týkající se jednotlivých rolí v rodině, důležitosti matky v životě dítěte, vztahů mezi sourozenci i rodiči navzájem. Obohacoval přítomné svými radami, postřehy a příklady z praxe.

Přednášky se zúčastnilo zhruba 70 zájemců z řad rodičů i pedagogů. Osobně si myslím, že byla přednáška úspěšná a hodná k zamyšlení.

Velké poděkování patří přednášejícímu panu Mgr. Jiřímu Haldovi a samozřejmě všem zúčastněným. Také paní Mgr. Magdě Brožové, která setkání zorganizovala.

 

J. Čelková